Nhiều hình thức vận động người dân trong cuộc bầu cử Thượng viện Nhật Bản đã ra đời, trong đó đáng chú ý là một nhãn hiệu trà sữa nổi tiếng đã giảm giá 50% cho các cử tri, đặc biệt là cử tri ở lứa tuổi 20-40, khi tham gia bỏ phiếu.

(Vnews)