Do tạm dừng thí điểm chức năng thanh toán của ứng dụng trông giữ xe iParking từ đầu tháng 9, nên mới đây Công ty Khai thác điểm đỗ xe Hà Nội cho biết sẽ chuyển sang áp dụng hình thức thu phí sử dụng tạm thời lòng đường theo m2./.

(Vnews/Vietnam+)