Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đã cấp mã xác nhận cho 14.270 xe shipper giao hàng trong số trên 15.000 người đăng ký, từ chối 275 xe do biển số không phải là môtô hai bánh, còn 663 xe chờ duyệt./.

 
(Vnews/Vietnam+)