Nhân dịp kỷ niệm 50 năm Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, trong những ngày đầu năm mới 2018, Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh vừa tổ chức hành trình đến với các “địa chỉ đỏ," các di tích lịch sử, địa điểm lịch sử gắn với chiến dịch Mậu Thân 1968 của quân và dân Sài Gòn-Gia Định.

Không chỉ là dịp ôn lại truyền thống hào hùng, hành trình này còn giúp khơi dậy tinh thần yêu nước trong thế trẻ, đoàn viên, hội viên./.