Việt Nam và Singapore thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 1/8/1973. Hai nước chính thức trở thành Đối tác chiến lược vào năm 2013.

Trong những năm qua, quan hệ hợp tác hai nước trải qua nhiều chuyển biến tích cực với mức tăng trưởng kim ngạch bình quân khoảng 4,13% trong giai đoạn 2010-2017. Năm 2018, kim ngạch thương mại giữa hai nước đạt 7,66 tỷ USD.

Tính đến tháng 4/2019, Singapore có 2.169 dự án đầu tư còn hiệu lực tại Việt Nam. Tổng vốn đăng ký các dự án đạt trên 47,9 tỷ USD./.

(Vietnam+)