Trong quá trình lắp đặt cáp thông tin tại Jerusalem, các công nhân đã phát hiện một bức tranh khảm mosaic. Bước đầu nghiên cứu cho thấy bức tranh đã có 1.500 năm tuổi, có ghi một dòng chữ Hy Lạp.

Đây là một khám phá hiếm hoi về di tích cổ và một tài liệu lịch sử quý./.