(Nguồn: Vnews)

Tại ngôi trường đặc biệt dành cho trẻ khuyết tật của thành phố Đà Nẵng, có một người thầy giáo rất đặc biệt. Thầy Phan Văn Tính không chỉ là một thầy giáo dạy mầm non duy nhất trong trường, mà còn đặc biệt hơn ở tình thương của thầy dành cho các trẻ khuyết tật tại đây./.