Tại huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, cơn bão số 9 tiếp nối đợt mưa lũ khủng khiếp chỉ trước đó vài ngày đã cuốn trôi đi nhiều mảng rừng núi.

Dòng nước lũ cuốn trôi cả mảng rừng, cây to, cây nhỏ thân bị tróc hết vỏ, trơ những búi rễ lớn nằm la liệt giữa đường./.

 
Thủy Trần (Vietnam+)