Mới đây, một hố ‘tử thần’ khổng lồ với kích thước bằng 2 sân bóng đá và sâu bằng một tòa nhà 6 tầng đã bất ngờ xuất hiện tại một trang trại ở New Zealand, đồng thời để lộ ra những vách đá trầm tích núi lửa lên tới 60.000 năm tuổi./.