[Video] Thành phố Hồ Chí Minh sáp nhập các phường và xã nhỏ

Mục đích của việc sáp nhập là tổ chức đơn vị hành chính phù hợp với thực tiễn và xu thế phát triển kinh tế-xã hội của thành phố, khả năng quản lý của chính quyền cơ sở.
[Video] Thành phố Hồ Chí Minh sáp nhập các phường và xã nhỏ ảnh 1Một góc Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành kế hoạch sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của thành phố trong giai đoạn 2019-2021. Theo đó, việc sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp xã, huyện cũng gắn với tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu quả hơn.

Mục đích của việc sáp nhập là tổ chức đơn vị hành chính phù hợp với thực tiễn và xu thế phát triển kinh tế-xã hội của thành phố, khả năng quản lý của chính quyền cơ sở. Việc này cũng gắn với đổi mới, tổ chức lại bộ máy tinh gọn, hiệu quả hơn; tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng cán bộ.

Trong năm 2019 thành phố cơ bản hoàn thành sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã có diện tích tự nhiên và quy mô dân số chưa đạt 50% tiêu chuẩn theo quy định.

Tiêu chuẩn của huyện đồng bằng là từ 450km2; quận từ 35km2 với dân số ít nhất 150.000 người. Tiêu chuẩn của xã là 5.000 người đến 8.000 người trở lên, diện tích từ 30km2./.

(Vnews/Vietnam+)