Ngày 31/8, với 61 phiếu thuận và 20 phiếu chống, Thượng viện Brazil đã chính thức bãi nhiệm Tổng thống Dilma Rousseff trong phiên luận tội người đứng đầu nhà nước Nam Mỹ này.

Chánh án Tòa án Tối cao Brazil Ricardo Lewandowski thông báo với kết quả trên, bà Rousseff đã chính thức bị buộc tội vi phạm Luật Ngân sách quốc gia và Luật Trách nhiệm Tài chính do sử dụng tiền từ các ngân hàng nhà nước để đẩy mạnh chi tiêu công.

Bên cạnh đó, Thượng viện cũng đã tiến hành một cuộc bỏ phiếu độc lập khác trong đó quyết định không cấm bà Rousseff tham gia vào các hoạt động chính trị trong vòng 8 năm.

Ngay sau khi Thượng viện quyết định chính thức bãi nhiệm bà Rousseff, Tổng thống lâm thời Michel Temer cũng đã chính thức trở thành Tổng thống sau lễ nhậm chức tại Quốc hội.

Chính phủ của ông Temer sẽ cầm quyền từ nay cho đến hết nhiệm kỳ hiện tại của bà Rousseff vào tháng 12/2018.