"Trung thu là Tết thiếu nhi. Năm nay giãn cách chẳng đi rước đèn"! Ngày Tết Trung Thu đã cận kề nhưng mùa Trăng năm nay sẽ đặc biệt hơn đối với nhiều em nhỏ khi không có các hoạt động bày cỗ, rước đèn ông sao, giao lưu văn nghệ mà thay vào đó, mỗi địa phương, cộng đồng dân cư, gia đình tự tổ chức đón Trung Thu sao cho phù hợp và bảo đảm quy định về phòng, chống dịch COVID-19./.
(Vietnam+)