Trong Báo cáo Hạnh phúc thế giới 2022 của Mạng lưới Giải pháp Phát triển Bền vững thuộc Liên hợp quốc, Việt Nam đã tăng hai bậc so với năm 2021 để lên vị trí thứ 77.

Báo cáo được công bố vào ngày 18/3, trước ngày Quốc tế hạnh phúc hàng năm. Những người thực hiện đánh giá đã khảo sát 5.485 người Việt Nam để xác định kết quả.

Năm nay, báo cáo xếp hạng 146 quốc gia dựa trên một số chỉ số như GDP thực tế trên đầu người, hỗ trợ xã hội, tuổi thọ, sức khỏe, sự tự do đưa ra các quyết định quan trọng trong cuộc sống, sự rộng lượng của cộng đồng và nhận thức về tham nhũng.

Các chỉ số trên được tổng hợp từ các nước trong danh sách, lấy số liệu chủ yếu từ Gallup World.

Đặc biệt năm nay báo cáo đã sử dụng dữ liệu từ truyền thông xã hội để nắm bắt được cảm xúc của mọi người giai đoạn trước và trong thời gian diễn ra dịch COVID-19./.

Tường Linh (Vietnam+)