[Video] Xe buýt với vườn cây trên nóc chính thức lăn bánh

Singapore chính thức vận hành xe buýt kết hợp vườn rau trên nóc nhằm tận dụng năng lượng Mặt Trời sẵn có, đồng thời mang lại nguồn lợi mới cho các nhà khai thác dịch vụ.

Singapore tiếp tục chứng minh lối sống xanh của mình bằng việc vận hành xe buýt kết hợp vườn rau trên nóc nhằm tận dụng năng lượng Mặt Trời sẵn có, đồng thời mang lại nguồn lợi mới cho các nhà khai thác dịch vụ xe buýt.

(Vnews)