Việt Nam tham dự cuộc họp thảo luận Kế hoạch Tổng thể Kết nối ASEAN

Tại cuộc họp ACCC lần thứ 3/2021, các nước đánh giá cao tiến triển tích cực trong việc triển khai MPAC 2025, dù nhiều dự án gặp khó khăn trong bối cảnh đại dịch COVID-19.
Việt Nam tham dự cuộc họp thảo luận Kế hoạch Tổng thể Kết nối ASEAN ảnh 1

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, trong ba ngày từ 23-25/8, Đại sứ Nguyễn Hải Bằng, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại ASEAN đã dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự các cuộc họp của Ủy ban Điều phối Kết nối ASEAN (ACCC) theo hình thức trực tuyến, lần lượt gồm cuộc họp lần thứ 3/2021 của ACCC; cuộc họp lần thứ 4 về Cơ chế giám sát, kiểm điểm và đánh giá (MRE) Kế hoạch Tổng thể Kết nối ASEAN (MPAC) 2025; và cuộc họp Tham vấn của ACCC với các Đối tác Đối thoại và các Đối tác khác.

Tại cuộc họp ACCC lần thứ 3/2021, các nước đánh giá cao tiến triển tích cực trong việc triển khai MPAC 2025, dù nhiều dự án gặp khó khăn trong bối cảnh đại dịch COVID-19.

Cuộc họp tập trung thảo luận cách thức triển khai các khuyến nghị của Báo cáo Kiểm điểm giữa kỳ MPAC 2025 và góp ý cho dự thảo Báo cáo Đánh giá tiến độ MPAC 2025 lần thứ ba để tiếp tục hoàn thiện và trình lên Hội đồng Điều phối ASEAN (ACC) lần thứ 30 tháng 10/2021.

[Việt Nam chủ trì phiên họp Nhóm đặc trách Sáng kiến liên kết ASEAN]

Hiện ASEAN đã đưa vào triển khai 14/15 sáng kiến thuộc 5 lĩnh vực chiến lược của MPAC 2025 gồm Cơ sở hạ tầng bền vững, Đổi mới số, Kho vận liên thông, Tối ưu hóa hoạch định, Dịch chuyển người dân.

Cuộc họp lần thứ 4 về MRE MPAC 2025 có sự tham gia của các đại biểu đại diện các cơ quan chuyên ngành được phân công chủ trì triển khai 15 sáng kiến trong khuôn khổ MPAC 2025 như các kênh quan chức cao cấp ASEAN về giao thông (STOM), kinh tế (SEOM), giáo dục (SOM-ED), lao động (SLOM)..., nhóm cơ quan đầu mối về cơ sở hạ tầng bền vững (LIB-SI), cũng như các thành viên của ACCC.

Với tính chất liên ngành, liên trụ cột của các dự án kết nối, cơ chế MRE tạo sự gắn kết hơn giữa các cơ quan triển khai, tăng cường nhận thức về chia sẻ trách nhiệm trong triển khai các sáng kiến và dự án MPAC 2025, và để thảo luận và tìm giải pháp đối với các thách thức, khó khăn trong quá trình triển khai MPAC 2025.

Tại cuộc họp tham vấn của ACCC với các Đối tác Đối thoại và các Đối tác khác, Đại sứ Trưởng Phái đoàn các nước đối tác của ASEAN (Mỹ, Trung Quốc, Nhật, Hàn Quốc, Australia, Đức, Canada, New Zealand...) đánh giá cao nỗ lực của ASEAN thời gian qua trong việc thúc đẩy kết nối nội khối cũng như kết nối giữa ASEAN và khu vực.

Các nước đối tác khẳng định tiếp tục hỗ trợ ASEAN triển khai các dự án trong khuôn khổ MPAC 2025 cũng như kết nối nói chung, nhằm tăng cường gắn kết xây dựng cộng đồng ASEAN, và gắn kết giữa ASEAN và các đối tác, hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế khu vực.

Các nước cũng thảo luận các biện pháp để thúc đẩy MPAC 2025 trong bối cảnh đại dịch COVID-19, tiếp tục khẳng định các lĩnh vực chiến lược của MPAC 2025 rất phù hợp với Kế hoạch phục hồi của ASEAN hậu COVID-19.

MPAC là kế hoạch chiến lược được lãnh đạo các nước ASEAN thông qua tháng 10/2010 tại Hà Nội, nhằm thúc đẩy kết nối nội khối của ASEAN, cũng như giữa ASEAN và các đối tác, hướng tới một cộng đồng ASEAN được kết nối thông suốt, không rào cản.

Tại Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 28 tại thủ đô Viêng Chăn, Lào vào tháng 9/2016, các nhà lãnh đạo ASEAN đã thông qua MPAC 2025 với tầm nhìn tạo ra một ASEAN kết nối và liên kết toàn diện, thông suốt.

ACCC được thành lập nhằm theo dõi, đánh giá và định kỳ báo cáo Hội đồng Điều phối ASEAN (ACC), Hội nghị Cấp cao ASEAN về tình hình và thách thức trong việc triển khai MPAC 2025.

Các Đại sứ, Trưởng Phái đoàn đại diện thường trực các nước ASEAN tại Jakarta đồng thời là thành viên đại diện tham gia ACCC./.

(TTXVN/ Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục