Ngày 17/1, tại Hà Nội, Bộ Công an đã cùng Cơ quan Phòng, chống ma túy và tội phạm của Liên hợp quốc (UNODC) tổ chức Hội nghị hợp tác phòng, chống ma túy và tội phạm.

Với tư cách một cơ quan làm nòng cốt trong đấu tranh phòng chống chất ma túy và tội phạm có tổ chức, các mục tiêu Chương trình quốc gia của UNODC tại Việt Nam được thống nhất với Chiến lược trung hạn của UNODC giai đoạn 2008-2011, Chương trình khu vực Đông Á và Thái Bình Dương giai đoạn 2009-2012 và Một kế hoạch chung của Liên hợp quốc giai đoạn 2008-2010, trong đó Việt Nam được chọn là một trong 8 nước trên thế giới thí điểm thực hiện.

Hỗ trợ của UNODC tại Việt Nam thời gian qua được thực hiện thông qua các dự án và tập trung vào 5 lĩnh vực chính là buôn bán trái phép; quản trị quốc gia; tư pháp hình sự; giảm cầu ma túy; HIV/AIDS.

Các chương trình, dự án này cũng được xây dựng và trên cơ sở kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2006-2011 và các Chương trình quốc gia của Việt Nam về Phòng chống ma úy, HIV/AIDS, buôn người, tham nhũng, rửa tiền và bạo lực gia đình.

Các phát biểu tại hội nghị đã tập trung vào việc xem xét, đánh giá kết quả thực hiện các Chương trình dự án nói trên, xây dựng và thực hiện kế hoạch phòng chống ma túy và tội phạm trong giai đoạn mới, khởi đầu vào năm 2011, trên cơ sở lồng ghép và phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam giai đoạn 2011-2015 và Một kế hoạch của Liên hợp quốc giai đoạn 2012-2016.

Các đại biểu dự họp đều ghi nhận hơn 10 năm qua, cùng với cộng đồng quốc tế, Việt Nam coi vấn đề ma túy và các loại tội phạm là một hiểm họa, đe dọa an ninh, trật tự và ổn định xã hội của mỗi quốc gia và của thế giới.

Việt Nam luôn hưởng ứng tích cực các hoạt động của Liên hợp quốc trong lĩnh vực này. Đặc biệt, kể từ khi Tuyên bố Chính trị được thông qua tại Đại hội đồng Liên hợp quốc lần thứ 20 về phòng, chống ma túy, trong chương trình hoạt động của mình, Chính phủ Việt Nam đã và đang dành ưu tiên cao cho công tác phòng, chống ma túy và tội phạm.

Với sự kết hợp hiệu quả giữa nội lực quốc gia và hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, Chính phủ Việt Nam đã đạt được nhiểu kết quả quan trọng trong công tác này, cụ thể như nâng cao nhận thức và hiểu biết của toàn dân về hiểm họa ma túy và các loại tội phạm; xây dựng và từng bước hoàn thiện hệ thống luật pháp; ban hành nhiều kế hoạch, chương trình hành động về phòng, chống ma túy và tội phạm; cơ bản xóa bỏ không để táí trồng cây có chứa chất ma túy trên lãnh thổ Việt Nam...

Trung bình hàng năm, các cơ quan bảo vệ luật pháp đã bắt trên 10.000 vụ, xử lý trên 20.000 đối tượng phạm tội về ma túy, thu một lượng lớn heroin, tân dược gây nghiện và ma túy tổng hợp; chú trọng công tác cai nghiện bằng việc Nhà nước hỗ trợ và xã hội hóa công tác cai nghiện./.