Vietsovpetro ha thuy thanh cong chan de gian dau gieng BK-21 hinh anh 1Các giàn khoan tại mỏ Bạch Hổ. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)

Xí nghiệp Xây lắp, Liên doanh dầu khí Việt Nga Vietsovpetro vừa hạ thủy thành công chân đế giàn BK-21 mỏ Bạch Hổ.

Giàn BK-21 là loại giàn đầu giếng không có người ở xây dựng ở mỏ Bạch Hổ. Vị trí giàn BK-21 nằm gần giàn cố định MSP6, MSP7.

Sản phẩm khai khác từ BK21 sẽ được vận chuyển qua giàn MSP6 bằng đường ống ngầm. Giàn BK-21 nhận khí nén (Gaslift) và nước ép vỉa từ giàn MSP7 và được cung cấp điện từ giàn MSP6.

[Vietsovpetro đặt mục tiêu doanh thu 1,38 tỷ USD cho năm 2020]

Xí nghiệp Xây lắp đã sử dụng các nguồn lực và kinh nghiệm sẵn có của mình để tự thực hiện toàn bộ việc thi công chế tạo và thực hiện việc hạ thủy thành công chân đế giàn BK-21. Dự án thi công chân đế BK-21 đã hoàn thành công tác chế tạo trên bờ trước thời hạn 16 ngày.

Giàn BK-21 do Vietsovpetro thiết kế và thi công bao gồm kết cấu chân đế có bến cặp tàu, sàn khoan tạm, các tuyến ống. Khối thượng tầng được thiết kế cho 9 giếng khai thác, bao gồm: khối lượng chân đế: 632 tấn; khối lượng cọc: 809 tấn; khối lượng bến cập tàu: 39 tấn; khối lượng sàn khoan tạm: 47 tấn; khối lượng khối thượng tầng: 950 tấn; khối lượng cần xả khí: 5 tấn.

Việc chế tạo, lắp đặt, hiệu chỉnh, chạy thử và đưa vào khai thác giàn BK-21 là mốc quan trọng trong gia tăng sản lượng dầu khí, đảm bảo hoàn thành kế hoạch sản xuất của Vietsovpetro năm 2020./.

Anh Nguyễn (TTXVN/Vietnam+)