Vinh Phuc duoc su dung ngan sach dia phuong dau tu nut giao IC2, IC5 hinh anh 1Ảnh minh họa. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Công văn số 1298/TTg-CN về việc đầu tư nút giao IC2, IC5 đường cao tốc Nội Bài-Lào Cai qua địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, sử dụng ngân sách địa phương.

Xét đề nghị của Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc và ý kiến của các bộ, cơ quan liên quan về việc đầu tư nút giao IC2, IC5 đường cao tốc Nội Bài-Lào Cai qua địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, sử dụng ngân sách địa phương, Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến do ngân sách Trung ương còn khó khăn, trong khi thực tế đòi hỏi phát triển kinh tế-xã hội ở các địa phương rất cần thiết.

Gần đây, nhiều địa phương đã đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép sử dụng ngân sách địa phương để đầu tư đường quốc lộ đi qua các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Để tạo điều kiện cho tỉnh Vĩnh Phúc chủ động đầu tư các dự án nằm trên địa bàn tỉnh, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội, Thủ tướng giao Bộ Giao thông Vận tải phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc và các bộ liên quan để phân giao nhiệm vụ đầu tư IC2 và IC5 thuộc Dự án đường cao tốc Nội Bài-Lào Cai qua địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc để Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc sử dụng vốn ngân sách của địa phương thực hiện đầu tư theo đúng quy định pháp luật./.

Nguyễn Trọng Lịch (TTXVN/Vietnam+)