VNISA khoi dong chuong trinh binh chon danh hieu 'Chia khoa vang' 2021 hinh anh 1Hội đồng bình chọn có gồm 22 thành viên, là các cán bộ lãnh đạo, quản lý, chuyên gia hàng đầu về an toàn thông tin. (Ảnh: VNISA)

Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam (VNISA) đã chính thức khởi động Chương trình bình chọn danh hiệu "Chìa khóa vàng" 2021.

Chương trình nhằm phát hiện, tôn vinh các sản phẩm, giải pháp, dịch vụ và doanh nghiệp an toàn thông tin Việt Nam xuất sắc, tiêu biểu; góp phần hỗ trợ hoạt động quảng bá, xúc tiến thương mại, tăng cường năng lực cạnh tranh và mở rộng thị trường của các doanh nghiệp, hưởng ứng chương trình Chuyển đổi số quốc gia và chiến lược "Make in Vietnam" của Chính phủ.

[Vinh danh 45 giải pháp công nghệ an toàn tại 'Chìa khoá vàng' 2020]

"Chìa khóa vàng" 2021 sẽ được trao cho nhóm hạng mục sản phẩm, giải pháp, dịch vụ an toàn thông tin, bao gồm: Sản phẩm an toàn thông tin chất lượng cao xuất sắc; Sản phẩm an toàn thông tin triển vọng xuất sắc; Giải pháp nền tảng an toàn thông tin tiêu biểu cho chuyển đổi số; Giải pháp Giao dịch điện tử an toàn và Dịch vụ an toàn thông tin tiêu biểu.

Điểm khác biệt năm nay là chương trình có thêm một nhóm hạng mục bình chọn mới, dành cho các doanh nghiệp an toàn thông tin Việt Nam, bao gồm: Top 5 doanh nghiệp Việt Nam về chống mã độc và chống tấn công mạng, Top 5 doanh nghiệp Việt Nam về kiểm tra và đánh giá an toàn thông tin mạng, Top 5 doanh nghiệp Việt Nam về giám sát và ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng, Top 5 doanh nghiệp Việt Nam về mật mã, xác thực và chữ ký số và Top 5 doanh nghiệp Việt Nam về đào tạo và bồi dưỡng nhân lực an toàn thông tin.

Sản phẩm, giải pháp an toàn thông tin được đánh giá dựa trên các tiêu chí về: Tính năng và hiệu quả ứng dụng; khả năng công nghệ và chất lượng sản phẩm; tính sáng tạo và đột phá; so sánh với các sản phẩm đã có; khả năng thay thế sản phẩm nhập ngoại; kết quả ứng dụng thực tiễn, chiến lược phát triển...

Dịch vụ an toàn thông tin sẽ được đánh giá dựa trên các tiêu chí về: Nhu cầu và hiệu quả khi sử dụng dịch vụ; công nghệ và nhân lực đảm bảo chất lượng dịch vụ; tính quy trình, tuân thủ các tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật liên quan; thị trường và quy mô triển khai dịch vụ; tỷ lệ chiếm lĩnh thị trường...

Thời gian nhận hồ sơ của các doanh nghiệp, tổ chức đăng ký bình chọn từ 01/7 đến 31/7/2021. Quy chế bình chọn, Hồ sơ đăng ký tham gia chương trình bình chọn có thể tải trực tiếp từ website: www.binhchon.vnisa.org.vn

Lễ Công bố và trao danh hiệu "Chìa khóa vàng" 2021 sẽ được VNISA tổ chức vào tháng 11/2021 tại Hà Nội./.

Minh Sơn (Vietnam+)