Trong năm 2012, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) cần đặc biệt quan tâm đến 2 dự án lớn, có ý nghĩa không chỉ về mặt kinh tế mà còn cả về mặt an ninh quốc phòng và đối ngoại đó là đảm bảo chất lượng, thời hạn phóng cũng như các giải pháp giảm thiểu rủi ro đối với dự án VINASAT 2 và nỗ lực mạnh mẽ để sớm đưa vào khai thác dự án cáp quang biển Bắc-Nam.

Đây là một trong những ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son với VNPT, ngày 11/1, tại hội nghị triển khai kế hoạch năm 2012 của tập đoàn này.

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son yêu cầu tập đoàn tập trung thực hiện tốt và quyết liệt việc xây dựng và trình các cấp có thẩm quyền Đề án đổi mới tổ chức và hoạt động của tập đoàn theo hướng tập trung vào những ngành nghề chính được giao, tránh đầu tư dàn trải, thực hiện tốt quyền tự chủ trong doanh nghiệp, đẩy mạnh cổ phần hóa những doanh nghiệp trong tập đoàn mà Nhà nước không cần nắm giữ 100% vốn, thoái vốn đầu tư vào những ngành nghề không liên quan.

Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son lưu ý Tập đoàn VNPT cần tăng cường hơn nữa tính hiệu quả trong cơ chế quản trị, kiện toàn bộ máy quản lý, tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng và nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ quản lý doanh nghiệp để đáp ứng yêu cầu quản trị doanh nghiệp trong cơ chế thị trường... Bộ trưởng cũng yêu cầu Tập đoàn khẩn trương thực hiện quyết định của Thủ tướng Chính phủ về đầu tư đủ vốn điều lệ cho Tổng công ty Bưu chính Việt Nam và sớm trình Đề án tách Tổng công ty Bưu chính Việt Nam hoạt động độc lập hoàn toàn.

Đánh giá về kết quả hoạt động của Tập đoàn năm 2011, Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son nhấn mạnh trong năm Tập đoàn VNPT đã nỗ lực nâng cao tính năng động và tự chủ của các đơn vị thành viên và cải thiện hiệu quả sản xuất-kinh doanh thông qua cơ chế kinh tế nội bộ, hạch toán riêng rõ giữa các đơn vị theo hướng cơ chế thị trường; dùng chung cơ sở hạ tầng giữa các đơn vị thành viên; chuyển vùng giữa 2 mạng di động; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành.

Những đóng góp của VNPT cho phát triển kinh tế-xã hội đất nước năm 2011 đã góp phần khẳng định chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước về xây dựng các Tập đoàn kinh tế Nhà nước mạnh-công cụ chủ lực để thực hiện những chính sách, giải pháp phát triển kinh tế-xã hội có ý nghĩa chiến lược, góp phần ổn định vĩ mô, đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế cũng như các vấn đề liên quan đến an ninh, quốc phòng.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son chỉ rõ những tồn tại, yếu kém mà VNPT cần sớm khắc phục là mạng lưới viễn thông của Tập đoàn phát triển nhanh nhưng chất lượng dịch vụ chưa được nâng cao, chưa phát huy hết lợi thế khi mà Tập đoàn đang sở hữu cùng một lúc hai công ty hoạt động trong lĩnh vực thông tin di động.

Trên tinh thần đó, Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son đề nghị Ban lãnh đạo Tập đoàn thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, khẩn trương rà soát, rút kinh nghiệm triệt để, có biện pháp khắc phục; kiểm điểm và xử lý nghiêm đối với tập thể, cá nhân sai phạm trong quá trình tổ chức đấu thầu. Trọng tâm công tác năm 2012, Tập đoàn cần ưu tiên đẩy nhanh tiến độ dự án; tránh để ảnh hưởng đến môi trường thu hút đầu tư và kế hoạch nâng cấp hạ tầng viễn thông đã được Chính phủ phê duyệt nhằm bảo đảm cho phát triển kinh tế-xã hội và quốc phòng, an ninh của đất nước./.

Q.V (TTXVN/Vietnam+)