Với cái "bắt tay" này, VNPT sẽ là đối tác chiến lược về viễn thông, công nghệ thông tin với Bà Rịa-Vũng Tàu. (Nguồn: VNPT)

Ngày 12/7, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) đã ký thỏa thuận hợp tác chiến lược về Viễn thông và Công nghệ thông tin giai đoạn 2018-2023, định hướng đến năm 2030 với Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Theo đó, hai bên cùng đầu tư nguồn lực, triển khai các chương trình hợp tác viễn thông, công nghệ thông tin nhằm xây dựng thành công chính quyền điện tử và hướng đến đô thị thông minh.

Hợp tác này cũng đặt mục tiêu giúp Bà Rịa – Vũng Tàu có một nền hành chính điện tử đồng bộ, hiện đại từ cấp tỉnh đến cơ sở, các hệ thống thông tin, các cơ sở dữ liệu dùng chung hoàn thiện, tạo môi trường làm việc điện tử diện rộng, ổn định, an toàn, nâng cao năng suất hiệu quả làm việc, giảm thời gian, chi phí cũng như nâng cao tính minh bạch trong các hoạt động của cơ quan nhà nước…

Để đạt được mục tiêu, hai bên sẽ cùng hợp tác xây dựng hạ tầng viễn thông, công nghệ thông tin hướng đến Đô thị thông minh, ứng dụng công nghệ phục vụ cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, phát triển nguồn nhân lực công nghệ…

Về phía mình, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cam kết sẽ tạo điều kiện thuận lợi, phối hợp và cung cấp các thông tin cần thiết cho VNPT.

Trong khi đó, VNPT sẽ tiến hành khảo sát, đánh giá tổng thể hiện trạng các hoạt động ứng dụng công nghệ, nhu cầu về hạ tầng mạng truyền số liệu trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, nhu cầu về lưu trữ dữ liệu để lập kế hoạch đầu tư xây dựng hạ tầng hướng đến xây dựng đô thị thông minh của tỉnh.

VNPT cũng tập trung nguồn lực hỗ trợ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cung cấp giải pháp tổng thể an toàn thông tin, chính quyền điện tử, hướng tới xây dựng đô thị thông minh và phát triển bền vững phù hợp với quy hoạch và định hướng của tỉnh.

Về phát triển nguồn nhân lực, VNPT sẽ tạo điều kiện để các sinh viên ngành viễn thông, công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu được thực hành, thực tập tại đơn vị; tiếp nhận các sinh viên giỏi về công tác tại đơn vị theo yêu cầu; phối hợp hỗ trợ trong việc nâng cao trình độ chuyên ngành công nghệ cho cán bộ, công chức Bà Rịa - Vũng Tàu.

Tập đoàn này cũng cam kết hợp tác với các đối tác lớn trong và ngoài nước và sử dụng các công nghệ hiện đại nhất đảm bảo cùng tham gia phát triển và triển khai các hoạt động ứng dụng công nghệ trong các cơ quan nhà nước tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu với trọng tâm là: Chính quyền điện tử và các lĩnh vực cụ thể như quản lý hộ tịch và dân cư; Y tế và an sinh xã hội; Giáo dục và đào tạo; Giao thông; Tài nguyên và Môi trường, công nghiệp, nông nghiệp, năng lượng; Văn hoá, du lịch và giải trí…

Tính đến thời điểm này, VNPT đã xúc tiến hợp tác, tư vấn triển khai đô thị thông minh cho khoảng 27 tỉnh, thành phố, trong đó 21 tỉnh, thành VNPT đã có đề án triển khai tổng thể, chưa kể các dự án trong lĩnh vực giao thông (Smart Transportation), nông nghiệp (Smart Agriculture), du lịch (Smart Tourism)… được triển khai riêng lẻ…/.