​Xác định các vướng mắc ở địa phương liên quan đến bỏ sổ hộ khẩu giấy

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu Bộ Công an chủ trì, kiểm tra, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Văn phòng Chính phủ xác định các vướng mắc ở địa phương liên quan đến việc bỏ sổ hộ khẩu.
​Xác định các vướng mắc ở địa phương liên quan đến bỏ sổ hộ khẩu giấy ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Vietnam+)

Về việc thực hiện quy định liên quan đến bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy, ngày 1/3, Văn phòng Chính phủ có văn bản 1282/VPCP-KSTT truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Văn phòng Chính phủ kiểm tra, nắm bắt tình hình, xác định các vướng mắc ở địa phương, nguyên nhân, khách quan, chủ quan, đề xuất Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo cụ thể, phù hợp.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Công điện số 90/CĐ-TTg ngày 28/2/2023 chấn chỉnh thực hiện quy định liên quan đến bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy.

Công điện của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng các bộ, Thủ trưởng các cơ quan ngang bộ, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo, khẩn trương hoàn thành kết nối và thực hiện tái cấu trúc quy trình, hoàn thiện quy trình nội bộ để khai thác, sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, không yêu cầu người dân xuất trình hoặc nộp sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy trong khi đã có dữ liệu về dân cư được kết nối, chia sẻ với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; hoàn thành trong quý 1/2023.

[Thủ tướng yêu cầu không bắt người dân xuất trình sổ hộ khẩu]

Các bộ, địa phương theo phạm vi chức năng quản lý của mình, khẩn trương thực hiện công bố, công khai, hướng dẫn thực hiện đối với 39 thủ tục hành chính đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ; khẩn trương hướng dẫn, tập huấn cho cán bộ, công chức, viên chức, cá nhân, cơ quan có thẩm quyền được giao tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công khai thác thông tin cư trú của công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để thực hiện nghiêm việc bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy theo quy định của Luật Cư trú, Nghị định 107/2021/NĐ-CP ngày 6/12/2021, Nghị định 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ.

Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Văn phòng Chính phủ kiểm tra, nắm bắt tình hình, xác định các vướng mắc liên quan đến bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy ở địa phương./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục