300.000 thí sinh "ảo" Giáo dục

300.000 thí sinh "ảo"

Theo báo cáo của các trường, số thí sinh dự thi trong buổi thi sáng nay là trên 638.000 em, tức là có khoảng 292.000 thí sinh "ảo."