Xây dựng chiến lược sử dụng đất cấp quốc gia, tầm nhìn đến 2045

Thứ trưởng Lê Minh Ngân đề nghị Tổng cục Quản lý đất đai tiếp thu ý kiến nhằm hoàn thiện nhiệm vụ xây dựng chiến lược sử dụng đất cấp quốc gia đến năm 2045; làm rõ mục tiêu của chiến lược.
Xây dựng chiến lược sử dụng đất cấp quốc gia, tầm nhìn đến 2045 ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Nâng cao hiệu quả sử dụng đất đến năm 2045 là chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Minh Ngân trong buổi làm việc với Tổng cục Quản lý đất đai về Đề án lập nhiệm vụ xây dựng chiến lược sử dụng đất cấp quốc gia đến năm 2045, ngày 19/5, tại Hà Nội.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Thứ trưởng Lê Minh Ngân đánh giá cao tinh thần chủ động triển khai thực hiện việc lập nhiệm vụ xây dựng chiến lược sử dụng đất cấp quốc gia đến năm 2045 của Tổng cục Quản lý đất đai trong thời gian qua.

Thứ trưởng đề nghị Tổng cục tiếp thu ý kiến các đại biểu nhằm hoàn thiện nhiệm vụ xây dựng chiến lược sử dụng đất cấp quốc gia đến năm 2045; làm rõ mục tiêu của chiến lược nhằm đáp ứng đòi hỏi, yêu cầu phát triển của đất nước, nhất là việc nâng cao hiệu quả sử dụng đất đến năm 2045.

Thứ trưởng cũng yêu cầu Tổng cục cần xây dựng nhiệm vụ có tầm nhìn lâu dài, định hướng, làm cơ sở cho việc hoàn thiện thể chế, chính sách về đất đai như quy mô sử dụng đất, bảo tồn các loại đất, sử dụng đất ngầm...

Theo ông Chu An Trường, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai, căn cứ Quyết định số 3027/QĐ-BTNMT ngày 27/11/2019 của Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường phê duyệt danh mục nhiệm vụ chuyên môn mở mới năm 2020, trong đó giao Tổng cục lập nhiệm vụ "Xây dựng chiến lược sử dụng đất cấp quốc gia có tầm nhìn dài hạn đến năm 2045, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh," Tổng cục đã phê duyệt dự toán kinh phí lập đề cương nhiệm vụ, đồng thời chỉ đạo tổ chức xây dựng đề cương nhiệm vụ trên.

[Nhiều sai phạm trong quản lý đất đai, nhà ở tại Củ Chi và Bình Chánh]

Tổng cục đã thực hiện một số hoạt động cụ thể như điều tra, thu thập thông tin về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam; đề cương nhiệm vụ Chiến lược quốc gia phát triển ngành tài nguyên môi trường đến năm 2030, tầm nhìn 2040; chiến lược bảo vệ môi trường; kịch bản biến đổi khí hậu...

Tổng cục đã làm việc với các bộ, ngành để nghiên cứu thu thập các tài liệu về định hướng phát triển đô thị Việt Nam; Chiến lược phát triển lâm nghiệp Việt Nam, chiến lược quản lý bảo vệ hệ thống rừng đặc dụng, khu bảo tồn Biển, khu bảo tồn vùng nước nội địa Việt Nam đến năm 2030, chiến lược phát triển thủy sản; chiến lược phát triển dịch vụ vận tải, chiến lược phát triển đường sắt đến năm 2050; chiến lược phát triển giáo dục Việt Nam...

Qua đó, Tổng cục đã xây dựng dự thảo đề cương nhiệm vụ xây dựng Chiến lược sử dụng đất cấp quốc gia có tầm nhìn dài hạn đến năm 2045, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh.

Mục tiêu cụ thể của nhiệm vụ là tăng cường quản lý, khai thác, sử dụng hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả tài nguyên đất nhằm đáp ứng mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội đến năm 2045; phát huy tối đa tiềm năng, thế mạnh của từng vùng, lãnh thổ và các ngành, lĩnh vực sử dụng đất đảm bảo tính liên kết, phát triển hài hòa, bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu, giảm thiểu tiêu cực từ thiên tai và đa dạng sinh học.

Chiến lược này sẽ tạo nền tảng lập quy hoạch sử dụng đất quốc gia, quy hoạch vùng và quy hoạch tỉnh; phát huy nguồn lực đất đai, tăng giá trị kinh tế, tài chính đất đai, đem lại hiệu quả sử dụng đất cao nhất; góp phần đảm bảo quốc phòng, an ninh và giữ vững chủ quyền; bảo đảm vững chắc an ninh lương thực quốc gia cả trước mắt và lâu dài.

Nhiệm vụ xây dựng chiến lược sử dụng đất cấp quốc gia có tầm nhìn dài hạn đến năm 2045 gồm các nội dung chính là điều tra, khảo sát thu thập các thông tin, tài liệu cần thiết phục vụ xây dựng chiến lược sử dụng đất; khảo sát kinh nghiệm quốc tế; phân tích, đánh giá thực trạng sử dụng đất qua các giai đoạn theo mục đích sử dụng và các vùng kinh tế-xã hội; phân tích các yếu tố tác động đến sử dụng đất.

Bên cạnh đó, đánh giá tiềm năng đất đai và phân vùng sử dụng đất thích hợp; xây dựng Chiến lược sử dụng đất đến năm 2045; đánh giá tác động của chiến lược sử dụng đất đến kinh tế, xã hội, môi trường và bảo đảm quốc phòng, an ninh; xây dựng hệ thống bản đồ chuyên đề và bản đồ chiến lược sử dụng đất đến năm 2045 theo các vùng kinh tế-xã hội và quốc gia; xây dựng các chương trình mục tiêu, khung thể chế, kế hoạch hành động, nhiệm vụ cụ thể để thực hiện chiến lược sử dụng đất đến năm 2045 (theo giai đoạn 2021-2030; 2030-2040 và đến năm 2045).

Ngoài ra, còn có hệ thống các bản đồ: Bản đồ phân vùng thích hợp sử dụng đất 6 vùng kinh tế-xã hội; Bản đồ chiến lược sử dụng đất đến năm 2045 của cả nước; Bản đồ chiến lược sử dụng đất 6 vùng kinh tế-xã hội; Bản đồ chiến lược sử dụng đất 6 vùng kinh tế-xã hội theo các kịch bản biến đổi khí hậu.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung thảo luận về tính cấp thiết, mục tiêu chiến lược, giải pháp… của nhiệm vụ xây dựng quy hoạch nhằm góp ý cho Tổng cục hoàn thiện dự thảo nhiệm vụ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục