Giao dịch điện tử đất đai: Đảm bảo minh mạch, an toàn cho người dân

Dự thảo Nghị định giao dịch điện tử trong lĩnh vực đất đai quy định được kỳ vọng sẽ đảm bảo công khai, minh bạch, an toàn và thuận tiện cho người sử dụng…
Giao dịch điện tử đất đai: Đảm bảo minh mạch, an toàn cho người dân ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Tổng cục Quản lý đất đai đang hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định giao dịch điện tử trong lĩnh vực đất đai, để báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường trình Chính phủ.

Theo đại diện Tổng cục Quản lý đất đai, dự thảo Nghị định quy định việc thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực đất đai phải đảm bảo 4 nguyên tắc: Đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước, người sử dụng đất và của các tổ chức, cá nhân có liên quan; tuân thủ các quy định của pháp luật về giao dịch điện tử; bảo đảm công khai, minh bạch, công bằng, trung thực, an toàn, hiệu quả và thuận tiện cho sử dụng; cơ quan, tổ chức, cá nhân được quyền lựa chọn phương thức giao dịch truyền thống hoặc giao dịch điện tử với cơ quan Nhà nước nếu cơ quan Nhà nước đó chấp thuận giao dịch, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

[Bộ Tài nguyên và Môi trường thanh kiểm tra 4 chuyên đề lớn về đất đai]

Về chữ ký điện tử, dự thảo Nghị định quy định việc chứng thực chữ ký trong giao dịch điện tử lĩnh vực đất đai thực hiện theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử. Định danh và xác thực điện tử trong giao dịch lĩnh vực đất đai thực hiện theo quy định của pháp luật về định danh và xác thực điện tử.

Việc bảo đảm an ninh, an toàn, bảo vệ, bảo mật đối với giao dịch điện tử trong lĩnh vực đất đai thực hiện theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử và pháp luật về an toàn thông tin mạng.

Các cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ giao dịch điện tử đất đai có trách nhiệm bảo mật và lưu trữ thông tin của tổ chức, cá nhân, trừ trường hợp phải cung cấp các thông tin này cho các cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

Ngoài ra, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm bảo mật thông tin của mình và chịu trách nhiệm các thiệt hại phát sinh theo quy định của pháp luật do lỗi của mình gây ra.

Phương thức giao dịch điện tử trong lĩnh vực đất đai được thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực đất đai tương ứng với dịch vụ công trực tuyến mức độ 2, 3 và 4.

Thời gian thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực đất đai không được vượt quá thời gian thực hiện thủ tục hành chính theo phương thức truyền thống cũng như việc quy định thời điểm để tính thời gian thực hiện thủ tục hành chính của cơ quan Nhà nước khi cơ quan, tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ../.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục