Xử lý các dự án, công trình sử dụng đất vi phạm pháp luật đất đai

Các tỉnh, thành phố cần tăng cường công tác quản lý đất đai, xử lý các dự án vi phạm pháp luật đất đai; các dự án không sử dụng đất hoặc chậm tiến độ đưa đất vào sử dụng.
Ảnh chỉ có tính chất minh họa. (Nguồn: HV/Vietnam+)
Ảnh chỉ có tính chất minh họa. (Nguồn: HV/Vietnam+)

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa có công văn gửi ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố về việc “xử lý các dự án, công trình sử dụng đất có vi phạm pháp luật đất đai,” nhằm giải quyết dứt điểm những trường hợp vướng mắc để đưa đất vào sử dụng, phát huy nguồn lực đất đai phục vụ cho phát triển kinh tế-xã hội.

Theo đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố báo cáo danh sách các dự án, công trình vi phạm pháp luật đất đai còn vướng mắc, chưa xử lý; các dự án, công trình không sử dụng đất hoặc chậm tiến độ đưa đất vào sử dụng, để hoang hóa, gây lãng phí đất đai trên địa bàn.

[Cần sớm sửa đổi Luật Đất đai để chặn đứng các sai phạm do quản lý]

Cùng với đó, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố báo cáo danh sách các dự án, công trình có kết luận thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, kết luận của cơ quan kiểm tra Đảng đến nay còn vướng mắc, khó khăn chưa giải quyết để đưa đất vào sử dụng.

Ngoài ra, Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng đề nghị các tỉnh, thành phố tổng hợp, phân tích, phân loại các vi phạm, đánh giá cụ thể từng trường hợp vi phạm (loại vi phạm, hình thức vi phạm), vướng mắc khó khăn trong thực hiện, nguyên nhân và kiến nghị những giải pháp cần tháo gỡ đối với các dự án, công trình nêu trên./.

Theo thống kê của Bộ Tài nguyên và Môi trường, lượng đơn thư khiếu nại, tố cáo mà cơ quan này nhận được hàng năm vẫn còn nhiều, chủ yếu trong lĩnh vực đất đai (chiếm 98%). Chỉ riêng trong giai đoạn từ năm 2015 đến năm 2018, trong số 21.274 đơn thư khiếu nại mà Bộ Tài nguyên và Môi trường nhận được, có tới 8.330 đơn thư đủ điều kiện xử lý.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục