Xử lý gần 200 đơn thư khiếu nại về vi phạm môi trường năm 2014

Trong năm 2014, đơn vị đã tiếp tiếp nhận và xử lý 195 đơn thư khiếu nại, kiến nghị và trả lời vướng mắc để xử lý vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường của các địa phương.
Xử lý gần 200 đơn thư khiếu nại về vi phạm môi trường năm 2014 ảnh 1Ô nhiễm môi trường tại huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình. (Ảnh: TTXVN)

Thông tin từ Tổng cục Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường) cho biết, trong năm 2014, đơn vị đã tiếp tiếp nhận và xử lý 195 đơn thư khiếu nại, kiến nghị và trả lời vướng mắc để xử lý vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường của các địa phương.

Trong năm qua, Tổng cục Môi trường cũng đã tổ chức 14 đoàn thanh-kiểm tra công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn 56 tỉnh thành/phố với tổng số 814 đối tượng được thanh tra, kiểm tra.

Theo báo cáo của Tổng cục Môi trường, 2014 là năm ghi dấu về những thành công của ngành trong công tác xây dựng thể chế, chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường. Trong đó, Luật Bảo vệ môi trường đã được Quốc hội khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ 7 và có hiệu lực kể từ 1/1/2015.

Đến nay, 5 Nghị định đã được trình Chính phủ xem xét ban hành, 2 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ đã được trình theo đúng tiến độ. Công tác phổ biến, tổ chức và theo dõi việc thực thi pháp luật cũng được Tổng cục môi trường quan tâm thực hiện.

Cũng trong năm 2014, Tổng cục Môi trường thực hiện chức năng quản lý nhà nước về kiểm soát ô nhiễm môi trường; hoàn thiện khung chính sách, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, duy trì tính thường xuyên, liên tục của các hoạt động  kiểm soát ô nhiễm đồng thời xác định và đẩy mạnh triển khai một số hoạt động ưu tiên trong lĩnh vực kiểm soát ô nhiễm.

Nhờ đó, đến nay 87,48% cơ sở gây ô nhiễm môi trường theo Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg và 23,22% cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng theo Quyết định số 1788/QĐ-TTg đã hoàn thành biện pháp xử lý ô nhiễm triệt để.

Ngoài ra, Tổng cục Môi trường cũng đã làm tốt công tác quản lý chất thải rắn, thúc đẩy các hoạt động cải thiện môi trường và tăng cường quản lý về đa dạng sinh học, triển khai có hiệu quả các hoạt động truyền thông, nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường…góp phần không nhỏ cho việc bảo vệ môi trường Việt Nam.

Từ những kết quả đã đạt được, tại Hội nghị tổng kết năm 2014 của Tổng cục Môi trường diễn ra ngày 6/1, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Bùi Cách Tuyến yêu cầu trong thời gian tới Tổng cục Môi trường cần tiếp tục triển khai và đẩy mạnh hiệu quả các hoạt động về bảo vệ môi trường; tổ chức tuyên truyền sâu rộng tới toàn hệ thống chính trị xã hội từ trung ương tới địa phương.

Thứ trưởng Bùi Cách Tuyến cũng lưu ý, trong xử lý công việc, Tổng cục Môi trường phải đề cao nguyên tắc nhưng cũng phải linh hoạt và có tính nhân văn. Trên cơ sở đó, ngành sẽ tiếp tục phát triển theo xu hướng cao hơn, nhanh hơn và mạnh hơn trong tương lai góp phần vào sự phát triển chung của đất nước./.

Trong năm 2014, toàn ngành đã triển khai 2.654 cuộc thanh-kiểm tra; trong đó, có 37 cuộc kiểm tra hành chính và 2.617 cuộc thanh-kiểm tra chuyên ngành với 7.841 tổ chức, cá nhân.

Qua thanh tra đã xử phạt vi phạm hành chính 1.7512 tổ chức, cá nhân với số tiền 140,9 tỷ đồng; kiến nghị truy thu nộp ngân sách Nhà nước 1,73 tỷ đồng; thu hồi 1.286 ha đất; tạm đình chỉ hoạt động 37 cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục