Văn phòng Chính phủ vừa có Công văn số 1938/VPCP-KGVX truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam về kiến nghị của Bộ Tài chính liên quan đến việc xử lý các hiện vật trục vớt tàu cổ đắm ở vùng biển Cù Lao Chàm, tỉnh Quảng Nam.

Theo đó, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chỉ đạo các bộ, ngành liên quan xử lý các tồn đọng của Dự án khai quật tàu cổ, trục vớt cổ vật tại vùng biển Cù Lao Chàm.

[Truy cứu trách nhiệm hình sự với người mua bán cổ vật từ tàu đắm]

Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan liên quan hướng dẫn Công ty Cổ phần Trục vớt, cứu hộ Việt Nam xây dựng phương án xử lý cụ thể; tổ chức xử lý dứt điểm các tồn đọng của Dự án khai quật tàu cổ, trục vớt cổ vật tại vùng biển Cù Lao Chàm theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 5798/VPCP-VX ngày 22/10/2004, quy định tại Điều 19 Nghị định số 29/2018/NĐ-CP ngày 5/3/2018 quy định về trình tự, thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản, xử lý đối với tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân và pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công./.

 
(TTXVN/Vietnam+)