Theo Hiệp hội cao su Việt Nam (VRA), từ quý 2/2012, sản lượng cao su trên thế giới sẽ tăng dần cho đến cuối năm do vào mùa khai thác.

Với nguồn cung dồi dào, giá có thể giảm nhưng khó giảm sâu do chính sách thu mua cao su khi giá xuống quá thấp để hỗ trợ giá của Chính phủ Thái Lan.

VRA cho biết nền kinh tế thế giới đang có dấu hiệu phục hồi khá hơn nên trong quý 2, với xu hướng giá giảm nhẹ nhưng lượng tăng nhanh, kim ngạch xuất khẩu cao su có khả năng vượt quý 1.

Bốn tháng đầu năm, Việt Nam đã xuất khẩu được 263.000 tấn cao su, trị giá hơn 793 triệu USD, tăng mạnh về lượng (khoảng 33%) nhưng giảm về kim ngạch xuất khẩu khoảng 8% do giá cao su giảm 30% so với cùng kỳ năm trước.

Theo đánh giá của VRA, tình hình xuất khẩu bốn tháng đầu năm 2012 gặp nhiều khó khăn do nền kinh tế thế giới chưa phục hồi. Những năm trước cao su Việt Nam xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc chiếm khoảng 60% tổng lượng cao su xuất khẩu, tuy nhiên quý 1 năm nay con số này giảm còn khoảng 50%./.