Bộ Tài chính đề nghị Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) cần tập trung đẩy nhanh thoái vốn tại các doanh nghiệp trong các lĩnh vực nhạy cảm.

Đây là nội dung trong văn bản của Bộ Tài chính trả lời cho ý kiến của PVN cho rằng, phải thoái vốn giai đoạn 2017 - 2020 với khối lượng vốn thoái lớn là khó thực hiện khi phải đảm bảo lợi ích tối ưu cho Nhà nước.

[Xử lý các dự án yếu kém của PVN: Tiếp sức bằng thuốc cơ chế]

Trong văn bản trả lời, Bộ Tài chính cho biết, Thủ tướng Chính phủ đã có công văn số 1182/TTg-ĐMDN ngày 11/8/2017 phê duyệt danh mục doanh nghiệp thuộc tập đoàn thực hiện sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn giai đoạn 2017 - 2020.

Qua đó, Bộ Tài chính đề nghị PVN tập trung đẩy nhanh thoái vốn tại các doanh nghiệp trong các lĩnh vực nhạy cảm (bất động sản, quỹ đầu tư, chứng khoán, bảo hiểm) như Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính công đoàn dầu khí Việt Nam (PVFI), Công ty cổ phần Đông Dương Xanh,…

Theo Bộ Tài chính, Nghị định số 126/2017/NĐ-CP đã quy định cụ thể về việc lựa chọn nhà đầu tư chiến lược; về điều kiện, trình tự thủ tục lựa chọn nhà đầu tư chiến lược và việc tổ chức đấu giá giữa các nhà đầu tư chiến lược.

Văn bản của Bộ Tài chính nhấn mạnh, việc tìm kiếm, lựa chọn nhà đầu tư chiến lược cần thực hiện cùng với thời điểm xây dựng phương án cổ phần hóa để đảm bảo lựa chọn các nhà đầu tư phù hợp, đồng hành với sự phát triển của doanh nghiệp sau cổ phần hóa.

"Việc quy định cụ thể thời gian, tiến độ hoàn thành việc lựa chọn và bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược là phù hợp để đảm bảo hoàn thành mục tiêu, lộ trình cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước theo quy định," Bộ Tài chính nêu quan điểm./.

Xuân Dũng (Vietnam+)