Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường công tác quản lý nhà nước về di tích và lễ hội tại địa phương; chấn chỉnh, kiện toàn bộ máy quản lý di tích tôn giáo, tín ngưỡng; kịp thời ngăn chặn việc truyền bá hoạt động mê tín dị đoan, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần lành mạnh của nhân dân.

Đây là một trong những nội dung đáng chú ý tại Công văn số 1013/BVHTTDL-DSVH về việc xử lý một số thông tin liên quan đến chùa Ba Vàng (tỉnh Quảng Ninh) do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch gửi Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

Trong những ngày gần đây, thông tin chùa Ba Vàng (thành phố Uông Bí, Quảng Ninh) tổ chức truyền bá vong báo oán, tổ chức gọi vong, giải nghiệp thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận.

[Đề nghị xử lý hoạt động lợi dụng tôn giáo để truyền bá mê tín dị đoan]

Sự việc tại ngôi chùa này được phản ánh trong bài “Truyền bá chuyện vong báo oán, chùa Ba Vàng mỗi năm thu trăm tỷ” đăng trên Báo Lao động (ngày 20/3) với nội dung: “Mọi bệnh tật và xui xẻo trong cuộc sống đều được lý giải  là bởi oán hồn gây ra. Muốn thoát nạn thì buộc phải ‘trả nợ’ cho vong từ vài triệu đến hàng chục triệu đồng thông qua hình thức công đức vào nhà chùa. Hoạt động này đã công khai diễn ra từ nhiều năm nay tại chùa Ba Vàng - một cơ sở thờ tự lớn và rất nổi tiếng ở phía Bắc.”

Từ đó, trong công văn do Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy ký, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh kiểm tra, xác minh làm rõ những thông tin nêu trên tại chùa Ba Vàng, có biện pháp xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, đồng thời thông tin kịp thời kết quả kiểm tra, xử lý tới các cơ quan thông tấn, báo chí và báo cáo về Bộ trước ngày 25/3.

Liên quan đến sự việc nêu trên, ngày 21/3, Thanh tra Bộ chủ trì, phối hợp với Cục Di sản Văn hóa, Cục Văn hóa Cơ sở thành lập đoàn công tác, làm việc với các cơ quan, đơn vị liên quan của tỉnh Quảng Ninh để xác minh, làm rõ các vấn đề nêu trên, đề xuất giải pháp chấn chỉnh những sai phạm (nếu có)./.

Phương Mai (Vietnam+)