Cộng đồng người Algeria ở nước ngoài ngày 5/5 đã bắt đầu đi bỏ phiếu sớm trong khuôn khổ cuộc tổng tuyển cử sẽ diễn ra vào ngày 10/5 tới.

Các phòng bỏ phiếu mở cửa từ ngày 5/5 ở tất cả các nước và vùng lãnh thổ có cư dân Algeria sinh sống. Riêng ở Pháp, cử tri Algeria sẽ đi bỏ phiếu từ ngày 8/5 để không trùng với ngày diễn ra vòng hai cuộc bầu cử tổng thống Pháp.

Chính phủ Algeria đã thành lập 4 vùng bầu cử ở nước ngoài (các nước châu Âu ngoài Pháp, Canada, Mỹ, các nước khác ở châu Mỹ), với 114 khu vực bỏ phiếu và 19 thùng phiếu di động. Ở một số tỉnh của Pháp, cử tri Algeria được quyền bỏ phiếu theo phương thức ủy quyền vì ở các vùng này không mở phòng bỏ phiếu.

Tổng số cử tri Algeria ở hải ngoại là 988.229 người, trong đó 80% sinh sống ở Pháp. Cử tri ở hải ngoại sẽ bầu 8 đại biểu Quốc hội trong danh sách ứng cử của 29 đảng và 2 ứng cử viên độc lập.

Tiến trình bỏ phiếu ở hải ngoại sẽ kết thúc vào ngày 10/5./.