Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã quyết định giao cho Ủy ban Nhân dân huyện Phúc Thọ làm chủ đầu tư và thực hiện chuẩn bị đầu tư dự án Xây dựng vùng sản xuất rau an toàn tại xã Võng Xuyên, huyện Phúc Thọ có tổng vốn đầu tư khoảng 25 tỷ đồng.

Theo đó, trên diện tích nghiên cứu 78,4 ha thuộc dự án Xây dựng vùng sản xuất rau an toàn tại xã Võng Xuyên, huyện Phúc Thọ xây dựng một nhà thu gom, sơ chế, đóng gói, giao dịch và giới thiệu sản phẩm.

Để thuận lợi trong quá trình sản xuất, chủ đầu tư dự án sẽ xây dựng 4 tuyến đường giao thông nội đồng dài khoảng 2.000m; 1 đầu mối lấy nước ngầm công suất 3.000m3/giờ; 15 tuyến kênh gạch vào các lô, dài 7.950m để lấy nước mặt từ hệ thống tưới của trạm bơm Võng Xuyên phục vụ cho 60ha vùng sản xuất đại trà, 1 trạm biến áp vùng rau an toàn.

Theo Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, việc xây dựng vùng rau an toàn sẽ là điều kiện thuận lợi để xã Võng Xuyên, Phúc Thọ phát triển nông nghiệp theo hướng hàng hóa trên quy mô lớn trong quá trình xây dựng nông thôn mới.

Thời gian thực hiện dự án trong vòng ba năm, từ năm 2012 đến năm 2015, với tổng vốn đầu tư thực hiện dự án khoảng 25 tỷ đồng (không tính kinh phí giải phóng mặt bằng).

Trong đó, ngân sách thành phố hỗ trợ đầu tư các hạng mục như đường bêtông nội đồng, hệ thống tưới, tiêu, hệ thống điện, thu gom phế thải, xử lý môi trường, nhưng không vượt quá 250 triệu đồng/ha, còn lại là ngân sách huyện và địa phương đóng góp./.