Nhấp chuột để xem kích thước chuẩn.

Hội chứng thai nh​i rượu (FAS) nằm trong nhóm những rối loạn nguy hiểm nhất, còn gọi là hội chứng rối loạn hình ảnh thai nhi (FASD)./.