Lễ ký kết hợp đồng viện trợ không hoàn lại cấp cơ sở của Chính phủ Nhật Bản dành cho Dự án “Xây dựng Trung tâm Giáo dục và Dạy nghề cho trẻ em mù tỉnh Thanh Hóa” đã diễn ra ngày 25/1, tại Hà Nội, với số tiền viện trợ gần 98.000 USD.

Thanh Hóa có dân số 4 triệu người với 10.000 người khiếm thị, trong đó 10% là trẻ em dưới 14 tuổi. Hội người mù tỉnh Thanh Hóa được thành lập năm 1989, Trung tâm Giáo dục Dạy nghề người mù tỉnh Thanh Hóa được thành lập năm 2000 với đối tượng chính là trẻ em khiếm thị trong tỉnh.

Trung tâm hiện cung cấp các khóa học về công nghệ thông tin, mây tre đan, mátxa và âm nhạc đồng thời có chỗ ở cho các em học sinh.

Tuy nhiên, do nguồn ngân sách hạn hẹp nên hiện tại Trung tâm không có cơ sở vật chất riêng mà phải mượn phòng của Hội người mù để làm phòng học và phòng ở cho các em. Vì vậy, việc học tập và sinh hoạt của trẻ em khiếm thị tại Trung tâm gặp rất nhiều khó khăn.

Chính phủ Nhật Bản đã quyết định viện trợ cho Trung tâm Giáo dục Dạy nghề người mù tỉnh Thanh Hóa, Hội người mù tỉnh Thanh Hóa khoản kinh phí cần thiết để xây dựng một tòa nhà 3 tầng, 420m2 làm phòng ở và nhà ăn cho học sinh của trung tâm./.