Bất kỳ ai cũng có những người thầy của riêng mình nhưng người thầy đầu tiên bao giờ cũng chính là bố mẹ của mình. (Nguồn: CCTVNews)

Ngay cả trong thế giới động vật cũng vậy, những con thú bố mẹ sẽ luôn dạy các con mình các kỹ năng sống cần thiết trong môi trường tự nhiên. (Nguồn: CCTVNews)

Hãy cùng ngắm nhìn gia đình gấu bắt đầu những bài học đầu đời. (Nguồn: CCTVNews)

Gấu mẹ dạy con mình những bài học đơn giản nhất như quan sát, bơi dưới nước, bắt cá, vượt sông, leo núi. (Nguồn: CCTVNews)
p
(Nguồn: CCTVNews)

(Nguồn: CCTVNews)

(Nguồn: CCTVNews)

(Nguồn: CCTVNews)

(Nguồn: CCTVNews)

(Nguồn: CCTVNews)

(Nguồn: CCTVNews)

(Nguồn: CCTVNews)

(Nguồn: CCTVNews)