Thứ Năm, Tháng Sáu 29/06/2017

[Photo] Người Trung Quốc bắt đầu vào mùa đào đông trùng hạ thảo

(Vietnam+) Bản in

Hàng chục nghìn người đã đến huyện Tạp Đa thuộc tỉnh Thanh Hải, Trung Quốc để bắt đầu mùa đào đông trùng hạ thảo.