Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Để góp phần ổn định an ninh chính trị, phát triển kinh tế-xã hội của Thủ đô và phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020, năm 2015, thành phố Hà Nội yêu cầu công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng phải được thực hiện đồng bộ tại tất cả các cấp, ngành của thành phố.

Công tác thanh tra phải bám sát định hướng chương trình công tác thanh tra của Thanh tra Chính phủ, có trọng tâm, trọng điểm nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra, trong đó xác định giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng phải là nhiệm vụ trọng tâm.

Hà Nội tập trung vào thanh tra trách nhiệm của thủ trưởng các đơn vị trong việc thực hiện công tác quản lý Nhà nước, chủ yếu ở các lĩnh vực như quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai, giao đất, giao rừng, giải phóng mặt bằng khi thu hồi đất, tổ chức tái định cư…; đồng thời tăng cường theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định về xử lý sau thanh tra; thanh tra đột xuất khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật; thanh tra lại các cuộc thanh tra đã được các sở, Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã tiến hành và kết luận, nhưng phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Hà Nội cũng yêu cầu các đơn vị chức năng tiếp tục rà soát và giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, bức xúc, kéo dài; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, trong đó tập trung giải quyết khiếu nại, tố cáo có chất lượng, đúng quy định về trình tự, thủ tục, thời hạn; phấn đấu giải quyết trên 85% các vụ khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền mới phát sinh; tổ chức thực hiện trên 80% các quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật.

Quý 1/2015, Thanh tra thành phố Hà Nội và thanh tra các sở, ngành, quận, huyện, thị xã đã và đang triển khai 79 cuộc thanh tra (trong đó 55 cuộc theo kế hoạch và 24 cuộc đột xuất), đã kết thúc thanh tra tại đơn vị 22 cuộc, ban hành kết luận 46 cuộc.

Nội dung chủ yếu là thanh tra trách nhiệm trong việc thực hiện công tác quản lý Nhà nước tại các lĩnh vực quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai, giải phóng mặt bằng; đầu tư xây dựng; tài chính ngân sách; thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng…

Qua thanh tra, lực lượng chức năng đã phát hiện sai phạm hơn 63 tỷ đồng (kiến nghị thu hồi hơn 54 tỷ đồng, kiến nghị khác là hơn 8 tỷ đồng) và 1,63ha đất; kiểm điểm trách nhiệm và rút kinh nghiệm 5 tập thể và 21 cá nhân thiếu trách nhiệm, buông lỏng công tác quản lý dẫn đến sai phạm; chuyển cơ quan điều tra 3 vụ.

Bên cạnh đó, các sở, ngành đã thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành theo chỉ đạo của Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố đối với những lĩnh vực được dư luận xã hội quan tâm như lấn chiếm đất đai, xử lý vi phạm trật tự xây dựng; kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về đo lường, chất lượng và sở hữu công nghiệp đối với xăng dầu và khí dầu mỏ hóa lỏng; an toàn, vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ, an toàn thực phẩm…

Các cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành cũng đã phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm, xử phạt vi phạm hành chính hơn 17 tỷ đồng, trong đó, Sở Giao thông Vận tải kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính về việc chấp hành pháp luật về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải, bảo vệ công trình giao thông, trật tự an toàn giao thông hơn 12,7 tỷ đồng.

Sở Tài chính xử phạt vi phạm hành chính 243,4 triệu đồng trong lĩnh vực kế toán, phí, lệ phí và giá.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xử phạt vi phạm hành chính 1,8 tỷ đồng trong lĩnh vực thú y, bảo vệ thực vật, nông lâm thủy sản, niêm phong 720 chai thuốc bảo vệ thực vật.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xử phạt vi phạm hành chính 380,5 triệu đồng, tịch thu 20 xuất bản phẩm do nhân bản lậu, in giả, không có hóa đơn chứng từ thể hiện nguồn gốc hợp pháp.

Sở Công Thương xử phạt vi phạm hành chính 591,8 triệu đồng. Sở Tài nguyên và Môi trường qua kiểm tra về lĩnh vực đất đai, môi trường đã xử phạt vi phạm hành chính hơn 1,1 tỷ đồng...

Cũng từ đầu năm đến nay, thành phố Hà Nội đã tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện tốt công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; tăng cường tiếp, đối thoại với công dân, theo dõi, nắm chắc tình hình khiếu nại tố cáo ngay từ khi mới phát sinh tại cơ sở, xử lý kịp thời và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giải quyết; kiểm tra, rà soát các vụ phức tạp, tồn đọng, đông người để kịp thời có biện pháp giải quyết dứt điểm.

Qua giải quyết khiếu nại, tố cáo đã kiến nghị thu hồi 65,6 tỷ đồng; hoàn trả cho dân hơn 3,4 tỷ đồng và 50m2 đất của các hộ dân; kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm 4 cán bộ.

Hiện, thành phố Hà Nội đang đẩy mạnh kiện toàn bộ máy tổ chức tiếp công dân ở các cấp, các ngành; tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, nhất là các vụ việc liên quan đến Đại hội Đảng bộ các cấp, đảm bảo an ninh trật tự xã hội, góp phần tổ chức Đại hội Đảng thành công./.