Thu nhập của các quan chức doanh nghiệp Trung Quốc sẽ được công khai. (Nguồn: money.cnn.com)

Theo nhật báo Economic Information ngày 24/11, các giám đốc của các doanh nghiệp nhà nước (SOE) lớn của Trung Quốc có thể phải công khai thu nhập của họ, động thái mới nhất ở nước này trong hàng loạt các cải cách nhằm thúc đẩy hiệu quả và tính minh bạch của doanh nghiệp.

Việc công khai thu nhập, sẽ được áp dụng với các SOE do chính quyền trung ương kiểm soát, thể hiện kế hoạch đầu tiên của Bắc Kinh nhằm buộc các quan chức phải báo cáo thu nhập của mình.

Báo trên nói rằng chính phủ sẽ thiết lập hệ thống công khai thông tin về mức lương và chi tiết về khoản thu nhập theo tiêu chuẩn của các công ty niêm yết nhưng lại không giải thích hệ thống công khai này sẽ hoạt động như thế nào.

Dẫn nguồn tin giấu tên, báo trên nói rằng sau khi cải cách này được thực hiện vào tháng 1/2015, mức thu nhập của các giám đốc được nhà nước chỉ định sẽ giảm xuống còn gấp 7-8 lần mức lương của nhân viên bình thường, so với mức 12 lần hiện nay.

Thông tin trên được đưa ra khi Bắc Kinh tìm cách điều chỉnh mức thu nhập của các giám đốc điều hành tại các doanh nghiệp quốc doanh lớn nhất nước này bằng cách quy chuẩn hóa mức lương, hạn chế lạm dụng mức thu nhập ngoài lương và buộc các nhà quản lý phải có trách nhiệm hơn đối với hoạt động của công ty./.