10 thành tựu nổi bật của ngành nông nghiệp trong năm 2018

Năm 2018, ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật, thể hiện qua GDP nông lâm thủy sản tăng 3,76%; kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản vượt ngưỡng 40 tỷ USD.
10 thành tựu nổi bật của ngành nông nghiệp trong năm 2018 ảnh 1Quốc hội biểu quyết thông qua toàn văn Luật Chăn nuôi. (Nguồn ảnh: TTXVN)

Năm 2018, ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật, thể hiện qua GDP nông lâm thủy sản tăng 3,76% (đạt mức cao nhất trong 7 năm gần đây), kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản vượt ngưỡng 40 tỷ USD, số xã đạt chuẩn nông thôn mới chiếm tỷ lệ cao (đạt 42,4%)…

Dưới đây là 10 thành tựu nổi bật của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn trong năm 2018 đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổng hợp, thông qua trưng cầu ý kiến của các chuyên gia, nhà báo thuộc lĩnh vực này:

1.

GDP nông lâm thủy sản tăng 3,76% đạt mức cao nhất trong 7 năm gần đây.

Kết quả tăng trưởng trên thể hiện sự sáng tạo, đổi mới trong điều hành và bứt phá trong hành động, vượt qua những khó khăn về thời tiết bất thường và thị trường khi nhiều mặt hàng nông lâm thủy sản giảm giá.

2. Kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản năm 2018 vượt ngưỡng 40 tỷ USD, tăng 9,6% so với năm 2017 (mục tiêu Chính phủ giao là 36-37 tỷ USD, mục tiêu ngành đề ra là 40 tỷ USD), đạt mức cao nhất từ trước đến nay với thị trường trên 180 quốc gia và vùng lãnh thổ.

3.

Quốc hội thông qua Luật Trồng trọt, Luật Chăn nuôi. Đến nay, đã có 7 luật trong lĩnh vực nông nghiệp nông thôn được ban hành là: Luật Trồng trọt (2018), Luật Chăn nuôi (2018); Luật Thủy lợi (2017), Luật Lâm nghiệp (2017), Luật Thủy sản (2017), Luật Thú y (2015), Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật (2013).

10 thành tựu nổi bật của ngành nông nghiệp trong năm 2018 ảnh 2Xuất khẩu nông lâm thủy sản năm 2018 đạt mức kỷ lục. (Nguồn: TTXVN)

4.

Doanh nghiệp nông nghiệp là 9.235 đơn vị. Năm 2018, số doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp lập mới 2.200, tăng 12,3% so với năm 2017, nâng tổng số doanh nghiệp nông nghiệp lên 9.235 doanh nghiệp, cao nhất từ trước đến nay.

Cả nước hiện đã xây dựng và phát triển mô hình liên kết với 1.096 chuỗi (tăng 350 mô hình so với năm 2017), 1.426 sản phẩm và 3.174 địa điểm bán sản phẩm đã kiểm soát an toàn.

5.

Rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa 173/345 điều kiện đầu tư kinh doanh (đạt tỷ lệ 50%); rà soát, chuẩn hóa, công bố danh mục nông sản hàng hóa gắn mã HS từ 7.698 xuống còn 1.768 (cắt giảm trên 77%), kiểm tra chuyên ngành chuyển mạnh mẽ từ tiền kiểm sang hậu kiểm.

Ngoài ra, ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn cũng xóa bỏ tình trạng một mặt hàng chịu quản lý, kiểm tra chuyên ngành của nhiều cơ quan; 13 thủ tục hành chính đã kết nối Cổng thông tin một cửa quốc gia; 18 thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.

6.

Cả nước có 3.787 xã (42,4%) đạt tiêu chí nông thôn mới, 61 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới; thu nhập hộ gia đình nông thôn đạt khoảng 130 triệu đồng, gấp 1,71 lần so với năm 2012 và gấp 3,5 lần so với năm 2008, vượt mục tiêu đề ra.

10 thành tựu nổi bật của ngành nông nghiệp trong năm 2018 ảnh 3Ảnh minh họa. (Nguồn: Hùng Võ/Vietnam+)

7. Chấm dứt khai thác gỗ rừng tự nhiên; sản lượng gỗ rừng trồng, cây phân tán trong nước đạt 27,5 triệu m3 và độ che phủ rừng đạt 41,65%, cao nhất từ sau thống nhất đất nước (1975) đến nay.

8.

Việt Nam ký kết Hiệp định Đối tác tự nguyện về thực thi lâm luật, quản trị rừng và thương mại lâm sản (VPA/FLEGT); Đàm phán hài hòa quy định để sớm gỡ bỏ thẻ vàng IUU.

9. Việt Nam lần đầu tiên sản xuất thành công vắcxin phòng bệnh lở mồm long móng AVAC-V6 FMD Emulsion type O, một trong những bệnh truyền nhiễm nguy hiểm nhất ở gia súc.

10.

Năm 2018 thiên tai diễn ra phức tạp, tuy vậy với sự chỉ đạo đồng bộ, quyết tâm cao, thực hiện phương châm 4 tại chỗ nên đã hạn chế thấp nhất thiệt hại (thiệt hại về người, giảm 43%; thiệt hại vật chất chỉ bằng 33% so với năm 2017)./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục