Những ngày này, mọi người mọi nhà đều quyết tâm thực hiện cách ly xã hội, ở nhà tối đa để đẩy lùi dịch bệnh COVID-19. Tuy nhiên với những người lao động phải chạy ăn từng bữa, việc phải tạm dừng mưu sinh hàng ngày khiến họ gặp rất nhiều khó khăn.

Tại thành phố Đà Nẵng, hàng trăm suất cơm di động miễn phí mỗi ngày đang là cứu cánh của không ít những người nghèo yếu thế và là hình ảnh ấm áp tình người trong ''cơn bão'' COVID-19.

(Vnews/Vietnam+)