Bà Rịa-Vũng Tàu đề ra 5 nguyên tắc quản lý khu chất thải Tóc Tiên

Các loại chất thải được thu gom, vận chuyển đến Khu Xử lý Chất thải Tập trung Tóc Tiên để xử lý phải được kiểm soát theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật.
Bà Rịa-Vũng Tàu đề ra 5 nguyên tắc quản lý khu chất thải Tóc Tiên ảnh 1Rác thải sinh hoạt của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu được Công ty Trách nhiệm hữu hạn Kbec trong Khu Xử lý Chất thải Tập trung Tóc Tiên thu gom và chôn lấp. (Ảnh: Hoàng Nhị/TTXVN)

Ông Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu vừa ký Quyết định số 33/2023/QĐ-UBND ban hành Quy chế Quản lý Khu Xử lý Chất thải Tập trung Tóc Tiên, thị xã Phú Mỹ.

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 17/7/2023, thay thế Quyết định số 25/2017/QĐ-UBND ngày 22/9/2017 của Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý các khu xử lý chất thải tập trung trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Quy chế này áp dụng đối với các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trong nước; tổ chức, cá nhân nước ngoài có hoạt động liên quan đến quản lý, xử lý chất thải trong Khu Xử lý Chất thải Tập trung Tóc Tiên.

Việc quản lý khu chất thải tập trung phải đảm bảo theo 5 nguyên tắc, đó là khu xử lý chất thải tập trung phải được đầu tư xây dựng, khai thác, vận hành, quản lý phù hợp quy hoạch quản lý chất thải của tỉnh đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Các loại chất thải (chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải nguy hại, chất thải khác) được thu gom, vận chuyển đến Khu Xử lý Chất thải Tập trung Tóc Tiên để xử lý phải được kiểm soát theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật.

Nước thải phát sinh từ các cơ sở xử lý chất thải trong Khu Xử lý Chất thải Tập trung Tóc Tiên được yêu cầu đấu nối vào tuyến cống thu gom dẫn về công trình trạm xử lý nước thải tập trung để được xử lý bảo đảm đạt quy chuẩn môi trường trước khi xả thải ra môi trường tại một điểm xả được xác định theo quy định.

Khí thải phát sinh từ các cơ sở xử lý chất thải trong Khu Xử lý Chất thải Tập trung Tóc Tiên được yêu cầu thu gom xử lý tại cơ sở bảo đảm đạt quy chuẩn môi trường trước khi xả thải ra môi trường; phải sử dụng hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả quỹ đất của Khu Xử lý Chất thải Tập trung Tóc Tiên, tránh lãng phí; ưu tiên tiếp nhận các dự án sử dụng công nghệ tiên tiến, đồng bộ, phù hợp điều kiện kinh tế-xã hội của tỉnh, xử lý triệt để chất thải, tái chế, thu hồi các thành phần có ích và an toàn đối với môi trường, ít phải chôn lấp.

[Đồng Tháp: Người dân sống bên rạch Ông Ấu "kêu trời" vì nước ô nhiễm]

Mọi hoạt động đầu tư xây dựng, khai thác, vận hành, quản lý Khu Xử lý Chất thải Tập trung Tóc Tiên phải tuân theo Quy chế này và các quy định của pháp luật có liên quan.

Quy chế cũng quy định cụ thể về công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ sở xử lý chất thải trong khu xử lý chất thải tập trung. Trong đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh quy định rõ Dự án đã được bàn giao đất thực địa nhưng sau 12 tháng liên tục không thực hiện dự án hoặc dự án triển khai chậm tiến độ quá 24 tháng so với tiến độ ghi trong giấy chứng nhận đầu tư việc xử lý gia hạn, thu hồi đất được thực hiện theo Luật Đất đai năm 2013...

Bà Rịa-Vũng Tàu đề ra 5 nguyên tắc quản lý khu chất thải Tóc Tiên ảnh 2Hoạt động chôn lấp rác thải rắn sinh hoạt của Công ty TNHH Kbec trong Khu Xử lý Chất thải Tập trung Tóc Tiên. (Ảnh: Hoàng Nhị/TTXVN)

Vấn đề đảm bảo môi trường cũng được nêu rõ trong Quy chế. Theo đó, Chủ đầu tư hạ tầng kỹ thuật, Chủ đầu tư các dự án xử lý chất thải trong Khu Xử lý Chất thải Tập trung Tóc Tiên phải tuân thủ quy định về bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật.

Khu Xử lý Chất thải Tập trung Tóc Tiên được quy hoạch năm 2006 và đi vào hoạt động năm 2010, với diện tích 137ha, khu này đang có 19 dự án được tỉnh giao đất để đầu tư nhà máy xử lý chất thải, trong số đó, có 12 dự án đi vào hoạt động với các lĩnh vực như xử lý chất thải nguy hại, xử lý chất thải công nghiệp thông thường, chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt hợp vệ sinh, chôn bùn nạo vét cống thoát nước…

Thời gian qua, Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan tăng cường phối hợp thực hiện giám sát về bảo vệ môi trường đối với hoạt động của doanh nghiệp hoạt động trong Khu Xử lý Chất thải Tập trung Tóc Tiên để bảo đảm nguồn thải được giám sát chặt chẽ, giảm thiểu nguy cơ gây ô nhiễm môi trường. Tuy nhiên, Khu Xử lý Chất thải Tập trung Tóc Tiên đã nhiều lần xảy ra nhiều sự cố môi trường, ảnh hưởng đến môi trường sống và sức khỏe người dân địa phương./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục