Ban hanh bien phap tu ve voi ton mau nhap khau vao Viet Nam hinh anh 1(Ảnh minh họa: Đinh Mạnh Tú/TTXVN)

Ngày 31/5, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Quyết định 1931/QĐ-BCT về áp dụng biện pháp tự vệ chính thức đối với mặt hàng tôn màu có mã số 210.7010. 7210.7090. 7212 4010. 7212.4020. 7212 4090. 7225 9990. 7226.9919. 7226.9999 nhập khẩu vào Việt Nam từ các nước/vùng lãnh thổ khác nhau.

Quyết định này sẽ có hiệu lực trong vòng 15 ngày kể từ ngày ký. Trình tự thủ tục áp dụng biện pháp tự vệ được thực hiện theo pháp luật về tự vệ trong nhập khẩu hàng hóa nước ngoài tại Việt Nam.

Cụ thể, Bộ Công Thương áp dụng biện pháp tự vệ chính thức bằng hạn ngạch thuế quan đối với tôn màu nhập khẩu vào Việt Nam trong vòng 3 năm kể từ ngày quyết định có hiệu lực.

Trong năm đầu tiên (từ 15/6/2017 đến 14/6/2018), tổng hạn ngạch tôn màu không chịu thuế tự vệ là 380.680 tấn. Sang năm thứ 2, lượng tôn màu không chịu thuế tự vệ sẽ là 418.750 tấn và tăng lên 460.620 tấn trong năm thứ 3. Mức thuế tự vệ ngoài hạn ngạch được áp dụng là 19%.

Bộ Công Thương cho biết, để được áp dụng mức thuế tự vệ trong hạn ngạch nhập khẩu đã phân bổ và miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ đối với tôn màu chất lượng cao, việc nhập khẩu tôn màu và các thủ tục hải quan chỉ được thực hiện tại các cảng tại Thành phố Hải Phòng và Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngoài ra, các loại tôn màu có xuất xứ từ tất cả các nước/vùng lãnh thổ khi nhập khẩu vào Việt Nam tại các cảng còn lại chịu mức thuế tự vệ ngoài hạn ngạch. Riêng với các lô hàng tôn màu không có Giấy Chứng nhận xuất xứ khi nhập khẩu vào Việt Nam sẽ chịu mức thuế tự vệ ngoài hạn ngạch.

Đối với tôn màu nhập khẩu có xuất xứ từ Trung Quốc, theo quy định của Bộ Thương mại Trung Quốc, các doanh nghiệp nhập khẩu muốn được áp dụng mức thuế tự vệ trong hạn ngạch phải xuất trình Giấy chứng nhận “Hạn ngạch thuế quan (Self-Restricting Tariff Rate Quantity)” do Hiệp hội Thương gia xuất nhập khẩu công nghiệp hóa chất ngũ khoáng Trung Quốc (China Chamber of Commerce of Metals, Minerals and Chemicals Importers and Exporters - CCCMC) cấp.

Cùng đó, mẫu giấy chứng nhận này sẽ được công khai trên trang web của Bộ Công Thương và Cục Quản lý Cạnh tranh (Bộ Công Thương).

Mặt khác, Tổng Cục Hải quan sẽ đối chiếu Giấy chứng nhận “Hạn ngạch thuế quan” do doanh nghiệp nhập khẩu cung cấp với thông tin do CCCMC cung cấp cho Tổng cục Hải quan định kỳ.

Chỉ các lô hàng có Giấy chứng nhận “Hạn ngạch thuế quan” đúng với thông tin do CCCMC cung cấp cho Tổng cục Hải quan mới được hưởng mức thuế tự vệ trong hạn ngạch.

Đối với tôn màu nhập khẩu có xuất xứ từ Hàn Quốc, theo quy định của Bộ Công nghiệp, Thương mại và Năng lượng Hàn Quốc, các doanh nghiệp nhập khẩu muốn được áp dụng mức thuế tự vệ trong hạn ngạch phải xuất trình Giấy chứng nhận “Hạn ngạch thuế quan” do Hiệp hội Thép Hàn Quốc cấp.

Theo đó, mẫu Giấy chứng nhận “Hạn ngạch thuế quan” nói trên do Hiệp hội Thép Hàn Quốc cung cấp sẽ được công khai trên trang web của Bộ Công Thương và Cục Quản lý Cạnh tranh.

Tổng Cục Hải quan sẽ đối chiếu Giấy chứng nhận “Hạn ngạch thuế quan” do doanh nghiệp nhập khẩu cung cấp với thông tin do Hiệp hội Thép Hàn Quốc cung cấp cho Tổng cục Hải quan định kỳ. Chỉ các lô hàng có Giấy chứng nhận “Hạn ngạch thuế quan” đúng với thông tin do Hiệp hội Thép Hàn Quốc cung cấp cho Tổng cục Hải quan mới được hưởng mức thuế tự vệ trong hạn ngạch.

Đối với tôn màu nhập khẩu có xuất xứ từ Đài Loan (Trung Quốc), theo quy định của Bộ Kinh tế Đài Loan, các doanh nghiệp nhập khẩu muốn được hưởng mức thuế tự vệ trong hạn ngạch phải xuất trình Giấy chứng nhận “Hạn ngạch thuế quan” do Cục Thương mại Quốc tế (thuộc Bộ Kinh tế Đài Loan) cấp. Mẫu Giấy chứng nhận “Hạn ngạch thuế quan” sẽ do Cục Thương mại Quốc tế Đài Loan cung cấp sẽ được công khai trên trang web của Bộ Công Thương và Cục Quản lý cạnh tranh.

Tổng Cục Hải quan sẽ đối chiếu Giấy chứng nhận “Hạn ngạch thuế quan” do doanh nghiệp nhập khẩu cung cấp với thông tin do Cục Thương mại Quốc tế Đài Loan cung cấp cho Tổng cục Hải quan định kỳ.

Chỉ các lô hàng có Giấy chứng nhận “Hạn ngạch thuế quan” đúng với thông tin do Cục Thương mại Quốc tế Đài Loan cung cấp cho Tổng cục Hải quan mới được hưởng mức thuế tự vệ trong hạn ngạch.

Đặc biệt, với các loại tôn màu nhập khẩu từ các nước khác, Tổng cục Hải quan Việt Nam sẽ tiến hành việc trừ lùi tự động đối với lượng hạn ngạch không chịu thuế tự vệ cho các lô hàng có xuất xứ từ các nước/vùng lãnh thổ theo lượng hạn ngạch cho các quốc gia/vùng lãnh thổ khác, trừ các lô hàng được áp dụng biện pháp miễn trừ./.

Uyên Hương (TTXVN/Vietnam+)