Ban Tuyên giáo Trung ương triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm

Vai trò điều phối thông tin của Ban Tuyên giáo Trung ương đối với phòng, chống đại dịch COVID-19 được Đảng, Nhà nước ghi nhận, nhân dân đồng tình, đánh giá cao.
Ban Tuyên giáo Trung ương triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm ảnh 1Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng phát biểu chỉ đạo Hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Ngày 8/7, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Phuông khẳng định 6 tháng đầu năm 2020, Ban Tuyên giáo Trung ương đã thể hiện rõ vai trò đầu mối chung và là chủ lực trên mặt trận tư tưởng của Đảng.

[Ông Võ Văn Thưởng: Báo cáo chính trị cần có tầm nhìn dài hạn]

Đặc biệt, với sự chỉ đạo sát sao, quyết liệt và đổi mới phương thức điều hành của Lãnh đạo Ban, các hoạt động trọng điểm của Ban được triển khai đồng bộ, cơ bản đạt yêu cầu về chất lượng và tiến độ.

Trong số đó, nổi bật là hoàn thành 4 Đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư; chỉ đạo và tổ chức thành công các hội nghị, hội thảo, các hoạt động kỷ niệm ngày lễ lớn, các sự kiện quan trọng của Đảng, đất nước và dân tộc, bảo đảm chất lượng, có tính lan tỏa sâu sắc.

Vai trò điều phối thông tin của Ban Tuyên giáo Trung ương đối với phòng, chống đại dịch COVID-19 được Đảng, Nhà nước ghi nhận, nhân dân đồng tình, đánh giá cao.

Ban Tuyên giáo Trung ương triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm ảnh 2 Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Phuông trình bày báo cáo tại hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Trong thời gian tới, Ban Tuyên giáo Trung ương tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương hoàn thành có chất lượng cao các đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, tổ chức tốt việc sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng liên quan đến công tác tuyên giáo.

Ban Tuyên giáo Trung ương chủ động tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư các nhiệm vụ liên quan đến việc chuẩn bị Đại hội XIII của Đảng; thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ đột xuất được Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục tư tưởng chính trị với trọng tâm là thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị “Về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.”

Tiếp tục làm tốt vai trò tham mưu đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Ban Tuyên giáo Trung ương triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm ảnh 3Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, làm rõ những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm, đồng thời phân tích những thuận lợi, khó khăn trong công tác tuyên giáo trong thời gian tới để đề ra các giải pháp thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị được giao...

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng đánh giá cao những kết quả của Ban trong 6 tháng đầu năm đã hoàn thành khối lượng công việc lớn, đảm bảo yêu cầu về chất lượng, tiến độ đề ra.

Hình ảnh, uy tín, sự tin cậy của Ban Tuyên giáo Trung ương trong hệ thống chính trị được giữ vững, có phần, có mặt được nâng lên thông qua các hoạt động cụ thể như hướng dẫn công tác tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng; tham mưu, chỉ đạo tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị trong toàn xã hội, tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng (3/2/1930-3/2/2020), 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2020) với nhiều hình thức sinh động, thiết thực, có sức lay động và lan tỏa sâu rộng, góp phần bồi đắp niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Bác Hồ...

Tuy nhiên, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng cũng lưu ý các vụ, đơn vị cần khắc phục những hạn chế, thiếu sót còn tồn tại trong tiến độ và chất lượng công tác tham mưu, thực hiện nhiệm vụ được giao.

Những tháng còn lại của năm, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng đề nghị, bên cạnh các nhiệm vụ chính trị đã đề ra, các vụ, đơn vị trong Ban tập trung chuẩn bị thật tốt các nhiệm vụ được giao trong tham mưu tổ chức thực hiện phục vụ Đại hội XIII của Đảng, tạo ra môi trường tư tưởng chính trị, báo chí truyền thông dư luận xã hội thật tốt để hướng về Đại hội

Ban Tuyên giáo Trung ương tiếp tục đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu độc, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh phải tổ chức tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội khoa học và chặt chẽ hơn. Đồng thời tổ chức thật tốt các hoạt động kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống Ngành Tuyên giáo của Đảng có chiều sâu chất lượng, chỉn chu, khơi gợi niềm tự hào để mỗi cán bộ trong ngành có tình cảm, động lực, nỗ lực, quyết tâm mạnh mẽ hơn để đổi mới phương pháp làm việc, phương pháp phối hợp trong công việc, góp phần vào truyền thống vẻ vang của Ban./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục