Ngày 26/6, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí Thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, dẫn đầu đoàn công tác đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương trong nhiệm kỳ 2015-2020 và công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội đảng bộ các cấp trong Đảng bộ tỉnh Bắc Giang.

Tiếp và làm việc với đoàn có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang Bùi Văn Hải, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Võ Văn Thưởng đánh giá cao Tỉnh ủy Bắc Giang trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Công tác tổ chức đại hội đảng ở các chi, đảng bộ cơ sở bảo đảm yêu cầu đề ra, đúng theo phương án nhân sự được phê duyệt, đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng, có sự thống nhất cao trong đảng bộ và nhân dân.

Đồng chí Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, hiện đại hội đảng cấp cơ sở đã xong, từ nay đến Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Giang là thời gian trọng tâm, cao điểm khi Tỉnh ủy Bắc Giang chỉ đạo tổ chức đại hội cấp trên cơ sở, cấp tỉnh. Do đó, Tỉnh ủy Bắc Giang cần quan tâm làm tốt việc lãnh đạo, chỉ đạo, thúc đẩy nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2020 và đạt kết quả cao nhất của nhiệm kỳ 2015-2020. Tỉnh ủy tiếp tục hoàn thiện và nâng cao chất lượng dự thảo báo cáo chính trị trình đại hội Đảng bộ tỉnh, đảm bảo yêu cầu vừa thiết thực, vừa giải quyết được nhiệm vụ trong nhiệm kỳ, vừa có tầm nhìn dài hạn tạo tiền đề trong phát triển, trong đó kinh tế là trọng tâm, xây dựng đảng là then chốt, văn hóa là nền tảng. Nâng cao trách nhiệm của Đảng bộ tỉnh trong việc góp ý vào các văn kiện của Trung ương.

Bên cạnh đó, công tác nhân sự ở đại hội đảng bộ cấp huyện, cấp tỉnh cần thực hiện nghiêm, đảm bảo đúng quy trình, quy định, công khai minh bạch, lựa chọn những cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra. Đồng thời phải đảm bảo về cơ cấu, số lượng cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc và cơ cấu 3 độ tuổi.

Cùng với việc đảm bảo thật tốt môi trường chính trị cho đại hội, quan tâm giải quyết những vấn đề bức xúc của người dân, những khiếu nại, tố cáo liên quan đến cán bộ, đảng viên,  những tình huống, ý đồ chống phá, xuyên tạc đường lối, chủ trương của Đảng, Bắc Giang cần làm tốt công tác tuyên truyền về những kết quả, thành tựu đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua của tỉnh cũng như cả nước; những nhiệm vụ, giải pháp, mục tiêu, nội dung quan tâm thực hiện trong thời gian tới để người dân thấy được đại hội Đảng là đại hội lo cho dân, chăm lo cho phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị và hướng dẫn của Trung ương về  đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Tỉnh ủy Bắc Giang đã ban hành các kế hoạch, văn bản hướng dẫn thực hiện. Đến nay, 100% chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở; 620/658 (94,2%) chi, đảng bộ cơ sở đã tổ chức đại hội. Công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội ở các chi, đảng bộ cơ sở đảm bảo yêu cầu đề ra, kết quả bầu cử cấp ủy, ban thường vụ, bí thư, phó bí thư cấp ủy… tại đại hội của các chi, đảng bộ cơ sở hầu hết đúng theo phương án nhân sự được cấp trên phê duyệt.

Tỉnh ủy Bắc Giang chọn Đảng bộ huyện Yên Dũng tổ chức đại hội điểm cấp huyện để rút kinh nghiệm, dự kiến diễn ra từ ngày 1-3/7/2020. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Giang đã quyết định số lượng đại biểu chính thức dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020- 2025 là 350 đại biểu,  hoàn thành trước ngày 31/10/2020.

Ong Vo Van Thuong: Bao cao chinh tri can co tam nhin dai han hinh anh 1Đồng chí Võ Văn Thưởng phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: Đồng Thúy-TTXVN)

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện đại hội ở cấp cơ sở, còn một số hạn chế như: văn kiện của một số cấp ủy cơ sở chưa được chuẩn bị chu đáo, chất lượng hạn chế. Đảng ủy cấp xã ở một số nơi chưa nắm sát tình hình đảng viên, năng lực, sự tín nhiệm của nhân sự, nhân sự được giới thiệu tham gia cấp ủy tín nhiệm thấp, nội bộ cán bộ, đảng viên một số nơi có biểu hiện thiếu đoàn kết, thống nhất dẫn đến một số nhân sự tham gia cấp ủy nhưng không trúng cử, cá biệt có một số cán bộ chủ chốt xã tái cử không trúng cử cấp ủy khóa mới.

Trong thời gian tới, Tỉnh ủy Bắc Giang tiếp tục chuẩn bị tốt nội dung văn kiện đại hội và tổ chức đại hội đảng bộ cấp huyện nhiệm kỳ 2020- 2025 đảm bảo chất lượng theo kế hoạch đề ra; tập trung chuẩn bị văn kiện đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 đảm bảo chất lượng, tiến độ theo kế hoạch. Đồng thời, thực hiện tốt việc bố trí, sắp xếp cán bộ không đủ tuổi tái cử, giải quyết kịp thời chế độ chính sách. Sau khi kết thúc đại hội tiến hành xây dựng quy chế làm việc, chương trình, kế hoạch công tác toàn khóa của cấp ủy mới./.

Đồng Thúy (TTXVN/Vietnam+)