Bảo hiểm BIC: 9 tháng, lợi nhuận đạt hơn 90 tỷ đồng

Tổng công ty bảo hiểm BIDV vừa công bố kết quả kinh doanh chín tháng năm 2012 với tổng lợi nhuận trước thuế là hơn 90 tỷ đồng.
Theo công bố trong báo cáo tài chính quý 3/2012, tổng lợi nhuận trước thuế của Tổng công ty bảo hiểm BIDV (BIC) đạt 90,19 tỷ đồng, tăng tới 27% so với cùng kỳ năm 2011 và đạt 86% kế hoạch cả năm 2012.

Báo cáo cho thấy, tổng doanh thu chín tháng đầu năm 2012 của BIC đã đạt hơn 719 tỷ đồng; trong đó doanh thu phí bảo hiểm là trên 523 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2011.

Bên cạnh đó, tổng tài sản tại thời điểm 30/9/2012 của BIC đạt gần 1.908 tỷ đồng; trong đó vốn chủ sở hữu đạt hơn 742 tỷ đồng, tổng quỹ dự phòng nghiệp vụ là 454,5 tỷ đồng.

Đặc biệt, công ty bảo hiểm BIDV cho hay, tính tới tháng 9/2012, doanh thu từ bán bảo hiểm trực tuyến tại các điểm giao dịch ngân hàng đã tăng trưởng gần 70% so với cùng kỳ năm 2011. Đây là kênh bảo hiểm đã hoạt động hơn một năm và có 14 sản phẩm bảo hiểm liên kết với 11 ngân hàng thương mại trên toàn quốc.

Về những tháng cuối năm, BIC cho biết, công ty sẽ tiếp tục đẩy mạnh hoạt động kinh doanh bảo hiểm để giữ thị phần, đặc biệt là tập trung phát triển các sản phẩm dịch vụ bảo hiểm bán lẻ để hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2012./.
Xuân Dũng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục