Bao Viet: Doanh thu quy 1 hon 10.000 ty dong, lai 455 ty dong hinh anh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: CTV/Vietnam+)

Tập đoàn Bảo Việt vừa công bố kết quả kinh doanh quý 1 (kết quả trước soát xét) với tổng doanh thu hợp nhất ước đạt 10.297 tỷ đồng.

Qua đó, lợi nhuận sau thuế hợp nhất của Bảo Việt ước đạt 455 tỷ đồng, hoàn thành 37,2% kế hoạch năm.

[Tập đoàn Bảo Việt báo doanh thu gần 2 tỷ USD trong năm 2018]

Về cơ cấu doanh thu, theo báo cáo, tổng doanh thu từ lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ ước đạt 7.051 tỷ đồng còn lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ  là 3.030 tỷ đồng.

Hoạt động quản lý quỹ và chứng khoán kết thúc quý đầu năm với mức tổng doanh thu lần lượt là 28 tỷ đồng và 111 tỷ đồng.

Tổng tài sản hợp nhất tại ngày 31/3/2019 ước đạt 116.561 tỷ đồng, tăng 3% so với cuối năm 2018.

Trước đó, trong năm 2018, Bảo Việt có tổng doanh thu hợp nhất ước đạt 41.847 tỷ đồng, tăng trưởng 27,8% so với năm 2017./.

Bao Viet: Doanh thu quy 1 hon 10.000 ty dong, lai 455 ty dong hinh anh 2
Xuân Dũng (Vietnam+)