Bắt đầu chi trả chế độ bảo hiểm xã hội qua ngân hàng từ năm 2020

Từ năm 2020, việc chi trả an sinh xã hội tại địa bàn thành phố, quận, thị xã thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương sẽ được thực hiện qua ngân hàng thay vì chi trả bằng tiền mặt như hiện nay.
Bắt đầu chi trả chế độ bảo hiểm xã hội qua ngân hàng từ năm 2020 ảnh 1Giải quyết chế độ bảo hiểm cho người lao động. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa ban hành kế hoạch số 1764/KH-BHXH thực hiện đẩy mạnh chi trả dịch vụ an sinh xã hội qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt.

Theo kế hoạch, Bảo hiểm xã hội Việt Nam xây dựng lộ trình đến năm 2020 phấn đấu 20% số tiền chi trả an sinh xã hội tại địa bàn thành phố, quận, thị xã thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được thực hiện qua ngân hàng.

Đến năm 2021, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đặt mục tiêu 50% số người nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, mai táng phí, tử tuất... sử dụng phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt ở khu vực đô thị.

Để thực hiện mục tiêu trên, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đang đánh giá hiện trạng cơ sở dữ liệu, quản lý thông tin của người nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội. Bảo hiểm xã hội Việt Nam sẽ giao chỉ tiêu phấn đấu chi trả an sinh xã hội qua tài khoản cá nhân cho bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố hàng năm.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam đang xây dựng lộ trình chuẩn hóa dữ liệu thông tin về người nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội...

Cơ quan bảo hiểm xã hội đề xuất Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội trình Chính phủ ban hành quy định bắt buộc đối với người hưởng chế độ bảo hiểm xã hội mới vùng đô thị nhận tiền qua tài khoản cá nhân. Đối với người hưởng vùng đô thị hiện đang nhận các chế độ bằng tiền mặt thì đến năm 2021 nhận qua tài khoản cá nhân phù hợp.

[Tra cứu thông tin đóng bảo hiểm xã hội chỉ với 1.000 đồng]

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng đề xuất giải pháp phối hợp với các ngân hàng, đơn vị cung ứng dịch vụ công có cơ chế ưu đãi cho người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp nhận tiền qua tài khoản cá nhân. 

Kế hoạch đẩy mạnh chi trả dịch vụ an sinh xã hội qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt thực hiện theo Quyết định số 241/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công: thuế, điện, nước, học phí, viện phí, chi trả các chương trình an sinh xã hội; Nghị quyết số 2/NQ-CP của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019, định hướng đến năm 2021./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục