Biểu tình bên ngoài tòa nhà Quốc hội Anh khi bỏ phiếu về Brexit

Trong lúc các nghị sỹ đang bỏ phiếu về thỏa thuận Brexit tối 15/1 tại London, đã có các cuộc biểu tình bên ngoài tòa nhà Quốc hội Anh.
Diễm Quỳnh/London (Vietnam+)