Hệ thống an toàn tại các ga đường sắt đô thị ở Nhật Bản

Tại Nhật Bản, mỗi khi tàu chuẩn bị rời ga đường sắt đô thị, một hàng rào tự động sẽ được hạ xuống ngăn ngừa tai nạn có thể xảy ra đối với những hành khách chờ tàu.